Dioddefwr yn ymddiheuro i'r Arglwydd McApline am ei gam-adnabod

  • Cyhoeddwyd
Steve MesshamFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae Steve Messham wedi ymddiheuro'n ddiffuant i'r Arglwydd McAlpine am ei gam-adnabod

Mae gŵr wnaeth honni iddo gael ei gam-drin gan aelod blaenllaw o'r Blaid Geidwadol wedi dweud ei fod wedi gwneud camgymeriad.

Dywed Steve Messham fod hyn yn achos o gam-adnabod.

Mae Mr Messham wedi ymddiheuro'n ddiffuant ac yn ostyngedig i'r Arglwydd McAlpine a'i deulu.

Mewn datganiad dywedodd ar ôl gweld llun o'r Arglwydd McAlpine, nad fo gafodd ei ddangos iddo mewn llun gan yr heddlu ddechrau'r 1990au.

Mae'n honni i'r heddlu ddweud wrtho mai Arglwydd McAlpine oedd y dyn yn y llun.

Mewn ymateb mae llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud y byddai'n amhriodol iddyn nhw wneud sylw ar honiadau Mr Messham ynglyn â'r camgymeriad gyda'r llun "gan bod ymchwiliad yn parhau".

Fe ddaw'r datganiad ar ôl i'r Arglwydd McAlpine ddweud fod honiadau sy'n ei gysylltu ag achosion o gam-drin plant yng ngogledd Cymru yn "gwbl ffug ac enllibus".

Mae ei gyfreithiwr wedi bygwth cymryd camau cyfreithiol.

Yn benodol, beirniadodd Andrew Reid raglen Newsnight oedd yn cynnwys honiadau er ni chafodd neb ei enwi.

Roedd Mr Messham wedi honni ar raglen Newsnight yr wythnos diwethaf iddo gael ei gam-drin gan wleidydd mewn swydd uchel yn llywodraeth Margaret Thatcher a hynny mewn cartre' plant yn Wrecsam.

Ymweliad

Gwadodd yr Arglwydd ei fod wedi cam-drin Mr Messham nac unrhyw breswyliwr arall yn y cartre'.

Dywedodd iddo ymweld â Wrecsam "unwaith yn unig" yng nghwmni asiant o Swyddfa Ganolog y Ceidwadwyr.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr arglwydd fod yr honiadau'n 'gwbwl ffug'

Gwadodd ei fod wedi bod i gartref plant yn Wrecsam nac unrhyw gartre' tebyg.

Roedd yn ymgynghorydd i Mrs Thatcher pan oedd hi'n Brif Weinidog ac fe sefydlodd gwmni adeiladu McAlpine.

Ar hyn o bryd mae'n byw yn Yr Eidal.

Dywedodd mai ei fwriad oedd "herio'r sarhad ar ei enw da'n gyhoeddus" a "chywiro'r gwall".

Roedd rhai papurau newydd ddydd Gwener wedi dweud bod yr Arglwydd wedi ei gam-adnabod.

Dywedodd yr Arglwydd nad oedd yn cyhuddo Mr Messham o ymddwyn yn faleisus.

"Ond mae o wedi adnabod y person anghywir," meddai cyn yr ymddiheuriad gan Mr Messham.

"Rwy'n cydymdeimlo'n llwyr â Mr Messham a'r bobl ifanc gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan oedden nhw yn y cartre' plant yn Wrecsam," meddai.

'Gwarchod'

"Roedd y cam-drin yn ffiaidd iawn.

"Ac roedd ganddyn nhw bob hawl i gael eu gwarchod ac i gael y gofal angenrheidiol ....

"Mae'r rhai oedd yn euog wedi eu cosbi'n haeddiannol a dylai'r rhai sy' ddim wedi eu cosbi wynebu cyhuddiadau cyn gynted â phosib."

Roedd yn barod, meddai, i gwrdd â Phrif Gwnstabl Gogledd Cymru, Mark Polin, a Chyfarwyddwr yr Asiantaeth Droseddau, Keith Bristow, "fel nad wyf yn rhan o'r ymchwiliadau ac er mwyn cael gwared ar unrhyw amheuaeth ddi-sail".

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC bod Newsnight wedi darlledu eitem am wendidau honedig yr ymchwiliad i gam-drin rhywiol.

"Y nod oedd cyfeirio at bryderon dioddefwr," meddai.

"Roedd y darlledu er lles y cyhoedd. Ni chafodd person cyhoeddus ei enwi am resymau cyfreithiol."

Ychwanegodd y bydd ymchwiliadau a gyhoeddwyd yn gynharach yn yr wythnos "yn gorfod ymchwilio'n ddyfnach" i'r honiadau diweddara.

Fe fydd un ymchwiliad a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog David Cameron yn edrych ac yn adolygu Ymchwiliad Waterhouse.

Bydd yr ymchwiliad arall yn ymchwilio i'r honiadau newydd am na "allen nhw fynd heb gael eu hateb" yn ôl yr Ysgrifennydd Cartref Theresa May yn ogystal â rôl yr heddlu i'r cwynion ar y pryd.