Cam ymlaen i gynllun £1.2 biliwn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Disgwylir i Goed Darcy ddod â dros 4,000 o gartrefi a hyd at 4,000 o swyddi i'r ardal dros yr 20 mlynedd nesaf

Mae gwaith yn dechrau'n swyddogol ddydd Llun ar y rhan nesaf yn natblygiad cymuned gwerth £1.2 biliwn yng Nghoed Darcy yng Nghastell-nedd.

Mae St. Modwen, tirfeddiannwr a datblygwr Coed Darcy a'i gyd-bartner yn y fenter yn y cam hwn o'r adeiladu, Persimmon, yn dechrau adeiladu 302 o gartrefi yn y pen gogleddol o'r datblygiad 1,060 erw, gan greu tua 880 o swyddi.

Bydd yr ardal ddatblygu sy'n cynnwys amrywiaeth o dai a fflatiau yn ffurfio'r cyntaf o gymdogaethau preswyl sydd wedi eu cynllunio yng Nghoed Darcy, fydd yn cael eu cysylltu gan feysydd pentrefol a mannau chwarae wrth i'r gymuned ddatblygu.

Mae disgwyl i'r cyfuniad o adeiladau dwy, tair a phedair ystafell wely gael eu lansio ar y farchnad ym Mis Rhagfyr.

I baratoi'r ffordd ar gyfer y tai, mae St. Modwen hefyd yn agosáu at orffen rhaglen gwerth £3 miliwn o waith isadeiledd, gan greu ffordd newydd yn cysylltu'r cartrefi â thraffordd yr M4.

Mae'r ffordd newydd hefyd yn mynd i fod o fudd i dros 100 o denantiaid sydd wedi eu lleoli yn y parc busnes, sydd i'w gwblhau ym Mis Mawrth y flwyddyn nesaf.

'Cynllun allweddol'

Dywedodd Rupert Joseland, Cyfarwyddwr Rhanbarthol De Cymru ar ran St. Modwen: "Mae Coed Darcy yn ddatblygiad blaenllaw i ni ac yn brosiect adnewyddu pwysig ar gyfer Cymru.

"Yn y pen draw fe fydd yn gartref i dros 10,000 o breswylwyr ac fe fydd hefyd yn creu dros 4,000 o swyddi newydd i gefnogi'r economi leol."

Dywedodd y Cynghorydd Ali Thomas, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: "Mae cychwyn y gwaith ar y cyfnod newydd o adeiladu cartrefi'n ddatblygiad cadarnhaol iawn i Coed Darcy.

"Mae hwn yn gynllun adfywio allweddol ar gyfer Castell Nedd Port Talbot, sydd yn mynd i greu miloedd o gartrefi, cyfleusterau cymunedol newydd a swyddi newydd.

"Rydyn ni wedi ymrwymo i wneud y Fwrdeistref sirol yn lleoliad atyniadol i fyw a gweithio ynddi ac i ymweld â hi trwy ddatblygu prosiectau gwerth miloedd o bunnau.

"Gyda datblygiadau fel Coed Darcy'n mynd rhagddyn nhw'n gyflym, gallwn weld hyder real yn yr ardal fel lle i fuddsoddi ynddo ac i gynnal busnes ynddo hefyd."

Bydd Coed Darcy hefyd yn darparu pedair ysgol, amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol yn cynnwys Prif Sgwâr a chyfuniad o gyfleusterau hamdden ac adloniant.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol