BBC Cymru Fyw

Siop fawr yng Nghaerdydd yn cau

Published
Mae cwmni wedi dweud y bydd siop fawr yn cau yng nghanol Caerdydd yn y flwyddyn newydd pan fydd prydles yn dod i ben.
Cafodd staff wybod fore Gwener y byddai'r siop yn Heol y Frenhines yn cau ddiwedd mis Ionawr.
Mae hyd at 200 yn cael eu cyflogi yno a dywedodd y perchnogion, Grŵp Arcadia, y byddai staff yn cael cynnig gweithio yn siopau eraill y grŵp.
Dyw'r cyhoeddiad ddim yn effeithio ar ail siop BHS ym Mae Caerdydd.
Dywedodd Arcadia eu bod nhw'n gobeithio agor siop arall yng Nghaerdydd.
Mae'r siop yn Heol y Frenhines wedi bod yno ers degawdau.
Y llynedd roedd elw blynyddol Arcadia, sy' hefyd yn berchen ar Top Shop, 38% yn llai.
Fis Tachwedd diwethaf rhybuddiodd pennaeth y cwmni, Syr Phillip Green, y byddai hyd at 260 o siopau'n cau.