Strade: Datblygwyr am ymestyn hawl cynllunio.

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae Parc y Strade wedi bod yn wag ers y gêm olaf yn 2008

Bydd cynllun dadleuol i godi tai ar safle Parc y Strade yn Llanelli yn cael ei drafod unwaith yn rhagor gan gynghorwyr Sir Gaerfyrddin.

Ym mis Ionawr eleni fe benderfynodd barnwr yn yr Uchel Llys ddweud fod y cynllun i godi 355 o dai yn Llanelli yn un dilys.

Fe gafodd y cais gwreiddiol ganiatâd yn 2007 ar ôl ymchwiliad cyhoeddus a phryder am lifogydd.

Ond nawr bydd yn rhaid i Bwyllgor Cynllunio'r sir ei drafod unwaith yn rhagor am fod pum mlynedd wedi mynd heibio cyn i unrhyw waith datblygu gael ei ddechrau.

Nawr bydd y datblygwyr Taylor Wimpey yn gwneud cais am estyniad o dair blynedd i'r amser sy'n cael ei ganiatáu cyn bod y gwaith adeiladu yn gorfod dechrau.

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd eu bod yn fodlon gyda'r mesurau sy'n cael eu cynnig gan y datblygwyr i warchod yr ardal rhag problemau yn ymwneud a charthffosiaeth a llifogydd.

Fe wnaeth tîm y Scarlets adael Parc y Strade ym mis Hydref 2008 a symud i'w cartref newydd, Parc y Scarlets ar ochr ddwyreiniol Llanelli.

Cafodd y cais cynllunio ei ganiatáu gan Gyngor Sir Caerfyrddin.

Ond yna cafodd ei alw mewn gan Lywodraeth Cymru, cyn iddyn nhw hefyd benderfynu o blaid hawl cynllunio.

Yna aeth y mater i'r uchel lys.

Fe wnaeth yr uchel lys wrthod honiadau'r gwrthwynebwyr fod y cyngor wedi torri rheolau cynefin, bod pennaeth cynllunio'r cyngor wedi mynd y tu hwnt i'w awdurdod, a bod y cyngor wedi methu dilyn ei bolisïau llifogydd ei hun.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol