Jamie Roberts i adael Y Gleision

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jamie Roberts yn hyfforddi i fod yn feddyg ochr yn ochr â chwarae i'r Gleision

Mae Prif Weithredwr Gleision Caerdydd wedi cadarnhau y bydd y canolwr rhyngwladol Jamie Roberts yn gadael y rhanbarth ar ddiwedd y tymor.

Mae 'na adroddiadau wedi bod ers rhai misoedd y bydd Roberts yn gadael y rhanbarth ac yn symud am Ffrainc.

Yn ôl adroddiad yn Y Western Mail ddydd Iau mae'r canolwr ar fin ymuno â chlwb Racing Metro yn Ffrainc.

Fe ddaw ei gytundeb i ben ddiwedd y tymor ac mae Prif Weithredwr y rhanbarth, Richard Holland, yn dweud eu bod wedi bod yn gwneud popeth posibl i'w gael o i arwyddo cytundeb newydd.

Mae nifer o Gymry eisoes wedi symud dramor.

Mae Mike Phillips, Gethin Jenkins, James Hook a Luke Charteris yn chwarae i glybiau yn Ffrainc yn barod.

Mae Roberts wedi chwarae 44 gwaith dros Gymru ac wedi chware mewn dwy gêm brawf i'r Llewod yn erbyn De Affrica yn 2009.

'Siomedig'

Gall clybiau Ffrainc gynnig cyflogau llawer mwy na be mae'r rhanbarthau yng Nghymru yn gallu ei fforddio ar hyn o bryd.

Mae Roberts hefyd yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn hyfforddi i fod yn ddoctor.

Mae o i fod i raddio yn yr haf ac felly mae'r amseru yn berffaith os ydi o'n penderfynu symud i Ffrainc.

Yn y datganiad ddydd Iau dywedodd y rhanbarth eu bod wedi gwneud cynnig gwell i'r chwaraewr ond bod Roberts wedi ei wrthod.

"Roedd y cynnig gafodd ei wneud i Jamie yn un atyniadol iawn ac yn un fyddai'n sicr yn golygu mai fo fyddai'r chwaraewr ar y cyflog mwya' yn y garfan, o bosib yn y DU," meddai Mr Holland.

"Fel busnes does ganddo ni ddim yr adnoddau i gystadlu gyda'r cynigion y mae Jamie wedi eu derbyn.

"Yn naturiol rydym yn siomedig bod Jamie wedi penderfynu gadael y rhanbarth ond rydym yn dymuno'r gorau iddo yn ei yrfa."

Yn un o blant y ddinas, wedi derbyn ei addysg yn Ysgol Gyfun Glantaf, mae Roberts wedi datblygu fel chwaraewr drwy Academi'r Gleidion a'r rhanbarth.

Yn ystod y chwe tymor ers iddo gychwyn ei yrfa broffesiynol yn 2007 mae Roberts wedi chwarae 81 gwaith dros y rhanbarth ac wedi sgorio 17 cais.

"Rydym wedi buddsoddi lot o amser ac arian yn Jamie i'w ddatblygu a'i gefnogi yn ystod y tymor diwethaf pan gafodd anaf i'w ben-glin," ychwanegodd Mr Holland.

"Mae'n amhosib i ranbarthau Cymru gystadlu gyda'r math o arian sydd ar gael gan glybiau mewn gwledydd eraill.

"Os ydi clybiau eisiau cadw chwaraewyr fel Jamie yna mae angen i'r corff llywodraethu ymyrryd," ychwanegodd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol