Elw Dŵr Cymru yn gostwng £9m

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Dŵr Cymru eu bod wedi buddsoddi £153m ar brosiectau cyfalaf yn y chwe mis tan fis Medi

Mae gostyngiad o £9 miliwn wedi bod yn elw Dŵr Cymru yn ystod chwe mis cynta'r flwyddyn.

Mae'r cwmni yn mynnu taw'r rheswm am hynny yw eu bod nhw wedi buddsoddi yn eu gwasanaethau sy'n cynnwys cronfa ddŵr newydd, gwaith trin dŵr newydd a gwella eu hadnoddau presennol.

Ddydd Iau dywedodd y cwmni eu bod wedi gwneud elw o £25 miliwn cyn treth o'i gymharu â £34m y llynedd.

Dywed Dŵr Cymru eu bod wedi buddsoddi £153m ar brosiectau cyfalaf yn y chwe mis tan fis Medi o'i gymharu â £113m yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

'Buddsoddiadau allweddol'

Dywedodd Bob Ayling, cadeirydd Glas Cymru, y cwmni dielw sydd wedi perchen a rheoli Dŵr Cymru er 2001, fod mwy o welliannau ar y gweill fel rhan o raglen fuddsoddi gwerth £1 biliwn.

Ychwanegodd fod y cwmni yn gobeithio buddsoddi mwy na £300 miliwn yn ystod y flwyddyn lawn ac £1biliwn dros y tair blynedd nesaf tan 2015.

Gan gyfeirio at y canlyniadau diweddaraf, dywedodd: "Mae'r gwelliant parhaol hwn yn cael ei gefnogi gan raglen fuddsoddi uchelgeisiol wedi ei seilio ar sefyllfa ariannol gref ein model berchnogaeth unigryw."

Ychwanegodd fod y buddsoddiadau allweddol eleni yn cynnwys cronfa newydd yng Nghoed Dolwyd i ddarparu storfa ddŵr ar frys i fwy na 70,000 o gwsmeriaid yn ardal Llandudno a Bae Colwyn a chynllun gwerth £4 miliwn i leihau'r peryg o lifogydd yn deillio o garthffosydd yn Llansawel.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol