Lansio elusen gwaddol y Gemau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth un o lysgenhadon yr elusen, y cyn-athletwr Olympaidd Jamie Baulch, arwain y lansiad

Mae elusen gwaddol y Gemau Olympaidd 2012, Sported, wedi cael ei lansio yng Nghymru.

Nod yr elusen yw rhoi cymorth ariannol a chyngor busnes i sefydliadau sy'n gweithio i wella eu cymunedau trwy chwaraeon.

Fe wnaeth un o lysgenhadon yr elusen, y cyn-athletwr Olympaidd Jamie Baulch, arwain y lansiad yng Ngerddi Sophia, Caerdydd ddydd Iau.

"Roeddwn yn ddigon ffodus i gael y cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon ers roeddwn yn ifanc," meddai.

"Gan fy mod i gyda phobl wych a hyfforddwyr da yn gefn i mi roedd yn bosib i mi gyrraedd y brig.

"Ond dwi wedi darganfod nad yw pob person ifanc yng Nghymru mor ffodus â fi; nid ydynt yn cael yr un cyfleoedd mewn chwaraeon, na chwaith yn cael eu hysbrydoli fel y cefais i."

Mae ymchwil yn dangos fod yna dros 10,000 o sefydliadau sy'n cynnig chwaraeon fel ffordd o hybu newid cymdeithasol mewn ardaloedd difreintiedig.

Clwb bocsio

Mae Richard Thomas, rheolwr Sported yng Nghymru, eisoes wedi cysylltu â 70 o'r fath grwpiau yng Nghymru, gan gynnig dros £30,000 o gymorth ariannol hyd yn hyn. .

"Rydym wedi cychwyn gweithio gydag amrywiaeth o grwpiau, gan gynnwys rhai sydd fel arfer ddim yn tynnu sylw cymdeithasau datblygu chwaraeon mawr fel awdurdodau lleol," meddai.

"Mae clybiau bocsio fel yr un yn Sandfields ym Mhort Talbot, yn engreifftiau gwych o sefydliadau sy'n gweithio i atal ymddygiad anghymdeithasol mewn ardaloedd lle mae troseddu, cyffuriau ac alcohol yn broblemau.

"Mae clwb arall ym Mae Colwyn yn rhoi cyfle i blant gydag anawsterau dysgu cymryd rhan mewn chwaraeon hefyd."

Mae'r elusen yn defnyddio rhwydwaith o wirfoddolwyr i gynnig cymorth busnes i sefydliadau bach er mwyn iddynt allu bod yn fyw cynhaliol yn y dyfodol.

Ychwanegodd cadeirydd Chwaraeon Cymru, yr Athro Laura McAllister, "Mae Gemau Olympaidd Llundain wir wedi tanio diddordeb pobl ifanc mewn chwaraeon.

"Rydym felly wedi sôn am bwysigrwydd y sector i gipio'r diddordeb yma a rhoi'r cyfle iddynt gymryd rhan mewn chwaraeon.

"Dyna pam mae'n dda gen i groesawu Sported i Gymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol