Haint ynn: Dim achosion yng Nghymru hyd yn hyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Hyd yn hyn mae 100,000 o goed yn Lloegr a'r Alban wedi eu dinistrio gan yr haint Chalara

Dydi'r haint sy'n bygwth dyfodol coed ynn ym Mhrydain wedi cyrraedd Cymru eto, yn ôl Llywodraeth y DU.

Dydd Mercher, cyhoedded Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) fod yr haint Chalara fraxinea wedi lledu i goetir yn siroedd Sussex, Berkshire, Lincoln, Efrog a Bedford.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod yr haint wedi dod i'r amlwg mewn 115 lleoliad hyd yn hyn.

Ond does 'na ddim adroddiadau fod yr haint wedi lledu ar draws Glawdd Offa.

Cynhadledd iechyd coed

Dydd Mawrth dywedodd timau sy'n ymchwilio i'r haint mewn coed ynn yng Nghymru fod nifer o goed o dan amheuaeth.

Wrth gadarnhau'r darganfyddiadau dywedodd arbenigwyr y gallai'r effeithiau fod o ganlyniad i nifer o heintiau gwahanol.

Yn y cyfamser, mae cynlluniau i blannu miloedd o goed ynn yng Nghymru wedi'u hatal yn syth fel rhan o ymdrechion i geisio atal y ffwng Chalara fraxinea rhag lledaenu.

Mae'r haint eisoes wedi taro nifer o goed mewn meithrinfeydd ar draws y DU.

Hyd yn hyn mae 100,000 o goed yn Lloegr a'r Alban wedi eu dinistrio.

Yng Nghymru, dywedodd y Comisiwn Coedwigaeth fod 100 o staff wedi bod yn arolygu safleoedd sy'n mesur 10 cilometr sgwâr dros y dyddiau diwetha'.

Bydd swyddogion y Comisiwn Coedwigaeth yn anfon samplau i gael eu profi gan arbenigwyr iechyd planhigion os ydyn nhw'n amau bod unrhyw goed yn dioddef o'r haint.

Daeth yr arolwg i ben fore dydd Mawrth ond dyw hi ddim yn glir pa bryd fydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi.

Mae yna 15,348 hectar o goed ynn yng Nghymru, sef 5% o'r 304,000 hectar o goetir yn y wlad i gyd.

Mae'r onnen yn bwysig am ei phren, fel coed tân, fel noddfa bywyd gwyllt a bioamrywiaeth ac fel rhan o'r tirlun.

Mae aelodau o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn mynychu cynhadledd iechyd coed ddydd Mercher i drafod y broblem yn y DU.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol