Pedalu ricsio o Landudno i Lundain

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddent yn pedalu’r ricsio y 411 milltir o Landudno i Lundain

Bydd bachgen o Bort Talbot yn helpu'r cyflwynydd teledu Matt Baker i bedalu ricsio o Landudno i Lundain.

Bydd Ciaran Fitzgerald, 17, a phum person ifanc arall o ledled Prydain yn cymryd rhan yn y fenter er mwyn hel arian at Plant Mewn Angen.

Mae'r tîm yn gobeithio gorffen y siwrne o 411 milltir o fewn 8 diwrnod.

Ar ôl cychwyn o bromenâd Llandudno pen bore Tachwedd 9, byddent yn mynd ar daith trwy Ddolgellau, Llanbedr Pont Steffan, Abertawe a Chaerdydd cyn cyrraedd Llundain mewn amser i bennod arbennig o'r One Show ar Dachwedd 16.

Cafodd Ciaran Fitzgerald ei enwebu i gymryd rhan gan ei chriw drama o Rydaman, Mess up the Mess, sydd wedi derbyn cymorth gan Plant Mewn Angen.

Cefnogaeth

Cafodd y disgybl o Ysgol Gyfun Ystalafera ei eni gyda pharlys ymennydd ac mae o wedi bod yn hyfforddi'n galed ar gyfer y sialens.

"Dwi wedi bod yn gyrru fy meic bron pob dydd ac wedi chwarae tenis unwaith yr wythnos i baratoi," meddai.

"Bydd system cyfnewid rhwng y tîm, felly byddwn i ar y ricsio am tua un neu ddwy awr y diwrnod. Mae o 'gyd yn dibynnu ar gryfder corfforol pawb sy'n cymryd rhan."

Fel yr unig Gymro ymhlith y bobl ifanc yn y tîm, mae Ciaran yn gobeithio cael cefnogaeth gan bawb ar y ffordd.

"Ni am stopio ym Mhort Talbot, fy nhref i; bydd hynny'n gyffrous iawn," meddai.

"Bydd e yn oer iawn yng Nghymru yn Nhachwedd ond rhaid i ni fwrw blaen a thynnu at ein gilydd er mwyn cyflawni'r sialens.

Ysbrydoliaeth i Alex

"Mae'r tîm i gyd yn benderfynol o lwyddo ac rwy'n credu'n gryf ein bod yn gallu gwneud hynny."

Dywedodd Alex Jones, un o gyflwynwyr y One Show bydd yn teithio gyda 'Tîm Ricsio', "Dwi wedi cwrdd â'r tîm i gyd.

"Maen nhw wir yn griw ysbrydoledig ac mi fydd yn fraint i fi a Matt cael bod gyda nhw ar y daith."

Bydd yn bosib dilyn helyntion y tîm ar wefan Plant mewn Angen a hefyd yn fyw ar y One Show pob nos.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol