BBC Cymru Fyw

Carchar wedi ei ohirio wedi sylw sarhaus am April Jones

Published
Mae dyn ifanc 18 oed wedi cael dedfryd o garchar wedi ei ohirio ar ôl gwneud sylwadau sarhaus ar y we.
Roedd sylwadau Sam Busby o St Johns yng Nghaerwrangon ar wefan gymdeithasol Facebook yn ymwneud ag April Jones, y ferch 5 oed a gafodd ei chipio o du allan i'w chartref ym Machynlleth fis Hydref.
Fe wnaeth Busby gyfadde i gyhuddiad o ddefnyddio rhwydwaith gyfathrebu cyhoeddus i anfon neges oedd yn hynod ffiaidd neu o natur anweddus, bygythiol a brwnt.
Cafodd ei ddedfrydu i chwe wythnos o garchar wedi ei ohirio am 18 mis.
Fe'i gorfodwyd i wneud 200 awr o wasanaeth cymunedol ac mae o'n gorfod aros i mewn rhwng 7pm a 7am am wyth wythnos.
Cafodd ddirwy o £165 o gostau hefyd.
Yn y cyfamser cafodd dyn 20 oed o Chorley yn Sir Gaerhirfryn ei ddedfryd o 12 wythnos dan glo ei gwtogi.
Roedd o wedi rhoi sylwadau sarhaus ar wefan Facebook yn sgil diflaniad April.
Fe wnaeth y barnwr a dau ynad heddwch yn Llys y Goron Preston gwtogi'r ddedfryd i wyth wythnos.
Mae Mark Bridger, 46 oed, wedi ei gyhuddo o lofruddio April Jones.
Cafodd ei gyhuddo o'i chipio yn ogystal â cheisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.
Mae wedi ei gadw yn y ddalfa tan yr achos llys fis Ionawr.

Straeon perthnasol

  • Cyhuddo o gyhoeddi neges 'sarhaus' ar Facebook