Cyffuriau: Arestio dyn 40 oed

Cyhoeddwyd

Mae dyn lleol 40 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau ar ôl i'r heddlu gynnal cyrch ym Mhlas y Llyn, Maesgeirchen, Bangor yn gynnar nos Fawrth.

Cafodd gwarant chwilio ei gweithredu dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau ac mi wnaeth yr Heddlu ddod o hyd i sylwedd sydd, yn eu tyb nhw, yn gyffuriau.

Bydd archwiliad fforensig o'r sylwedd yn cael ei gynnal

Hefyd daethpwyd o hyd i swm sylweddol o arian parod yn yr eiddo.

Dywedodd Cwnstabl Elwyn Williams o Heddlu'r Gogledd: "Roedd hwn yn ymgyrch a oedd yn seiliedig ar gudd-wybodaeth ac fe'i cynhaliwyd fel rhan o'n hymgyrch i daclo cyflenwi cyffuriau."

"Os oes gan unrhyw un wybodaeth am gyflenwi cyffuriau yn ardal Maesgeirchen, neu ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon dylech gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101 neu Crimestoppers ar 0800 555 111."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol