Cofio'r milwyr mewn gardd newydd yng Nghastell Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr ardd ei hagor yn swyddogol ddydd Mercher

Mae miloedd o groesau pren â phabi ar bob un wedi eu plannu mewn gardd goffa newydd yn y brifddinas fel rhan o deyrnged Cymru i'r milwyr a laddwyd mewn rhyfeloedd.

Mae'r ardd yng Nghastell Caerdydd yn un o chwe gardd goffa ar draws y DU ac mae yno dros 15,000 o groesau yno.

Roedd aelodau o'r Gwarchodlu Cymreig wedi ymuno â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones, ar gyfer agoriad swyddogol Maes Coffa Cymru yng Nghaerdydd.

Roedd plant ysgol ac aelodau'r cyhoedd hefyd yn y seremoni ddydd Mercher.

Fe fydd yr ardd ar agor drwy'r dydd i bobl ymweld â hi.

Fe wnaeth y seremoni ddydd Mercher gychwyn am 10am ac roedd yn cynnwys gorymdaith gan y milwyr, munud o dawelwch a gosod y croesau.

Yn ystod y seremoni fe wnaeth Mr Jones dalu teyrnged i'r aelodau o'r lluoedd arfog a gollodd eu bywydau wrth wasanaethu eu gwlad.

'Aberth'

"Rhaid i ni beidio ag anghofio byth yr aberth a wnaeth ein lluoedd arfog wrth wasanaethu eu gwlad.

"Mae'r weithred goffa ffurfiol yn eu hanrhydeddu hwy a'u haberth, ac yn ein hatgoffa gymaint yw ein dyled i'r rhai sydd wedi rhoi eu bywyd i amddiffyn eraill.

"Yn ogystal ag aberth y gorffennol, cawn ein hatgoffa hefyd o'r rheini sydd wrthi'n gwasanaethu heddiw ac rydym hefyd yn cofio eu teuluoedd.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu aelodau presennol y lluoedd arfog a chyn-filwyr a'u teuluoedd ym mha ffordd bynnag y gall wneud hynny."

Bydd y Prif Weinidog yn bresennol hefyd mewn gwasanaeth coffa yn safle Cofeb Ryfel y Llynges Fasnach y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd ddydd Sadwrn.

"Bu'r Llynges Fasnach yn allweddol yn y ddau ryfel byd a dioddefodd golledion eraill hefyd mewn rhyfeloedd mwy diweddar, megis rhyfel Y Falklands," meddai.

"Yn gynharach eleni, buom yn coffáu'r 30 o flynyddoedd sydd wedi mynd heibio ers y rhyfel hwnnw.

"Rhaid i ni beidio ag anghofio byth yr aberth a wnaed gan fordeithwyr masnach."

Ar Sul y Coffa bydd y Prif Weinidog yn cymryd rhan yn y Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol wrth Gofeb Ryfel Genedlaethol Cymru ym Mharc Cathays yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol