Cynllun cymorth i staff ysbyty sy'n diodde o straen

Owain Clarke
Gohebydd Iechyd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r tro cyntaf yn y DU i'r cynllun gael ei ddefnyddio mewn uned frys ysbyty

Fe fydd cynllun arloesol i gynnig cymorth i staff meddygol sy'n dioddef o straen neu ofid yn cael ei lansio yn ysbyty mwya' Cymru.

Fe fydd staff sydd wedi derbyn hyfforddiant penodol wrth law i roi cymorth i gydweithwyr yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Y nod yw rhoi cefnogaeth iddyn nhw ymdopi â sefyllfaoedd heriol a thrawmatig sy'n eu hwynebu bob dydd yn yr uned frys.

Cafodd y technegau eu datblygu'n wreiddiol i fod o gymorth i filwyr ymdopi â straen ar faes y gad.

Dyma'r tro cyntaf yn y DU i'r cynllun gael ei ddefnyddio mewn uned frys ysbyty.

Dangosodd arolwg diweddar o staff yr uned frys fod un o bob tri ohonyn nhw wedi wynebu problemau o ganlyniad i brofiad trawmatig yn y gwaith neu adref.

Cyfrinachol

Dywedodd 84% eu bod am weld mwy o gefnogaeth yn cael ei gynnig yn y gweithle.

Fel rhan o'r cynllun, fe fydd cyfle i staff drafod eu gofidiau gyda chydweithwyr sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol - naill ai yn uniongyrchol neu drwy eu nodi nhw ar bapur i'w casglu mewn bocs sydd dan glo.

Fe fydd yr ohebiaeth yn gyfrinachol a fydd dim modd i reolwyr yr ysbyty ei gweld.

Bydd staff penodol hefyd yn derbyn hyfforddiant i adnabod yr arwyddion cynnar o straen ac yn cael eu hannog i gynnig cefnogaeth i'w cydweithwyr.

Bu'n rhaid i Wayne Parsons, uwch nyrs yn yr uned frys, gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith ar ôl tystio i farwolaeth dau blentyn.

"Dwi ddim yn meddwl bod rhywun yn sylweddoli'r pwysau.

"Fe allech chi fod yn wynebu pethau erchyll, gofalu am anafiadau erchyll, pethau arferol a welir yn ddyddiol yn yr uned.

"Mae rhywun yn delio gyda'r cyfan nes bod eich brechdanau yn cael eu dwyn ac wedyn mae rhywun yn colli'i dymer."

Mater o sylweddoli bod y cyfan yn ormod o bwysau ydi hyn, ychwanegodd.

Digwyddiadau prin

"Nes i sylweddoli'n rhyw hwyr.

"Petai'r cynllun yn bodoli cynt efallai na fyddai rhaid i mi fod wedi gorfod cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith."

Un sydd wedi ei hyfforddi i roi cefnogaeth i'w chydweithwyr ydi Sue Wood.

Roedd hi ar ddyletswydd pan gafwyd achosion o daro a ffoi diweddar yng Nghaerdydd pan laddwyd un ddynes ac anafwyd 13 o bobl eraill gan gynnwys nifer o blant.

"Yn ffodus mae achosion o'r math yma yn brin iawn.

"Mae rhywun yn gweld pethau anodd iawn yn ddyddiol.

"Mae disgwyl trawma fel yma wrth weithio yn yr uned frys ond mae pawb yn fodau dynol ar ddiwedd y dydd."

Yn ôl y staff, mae cynnydd diweddar yn y galw am ofal brys galw ar wasanaethau wedi gosod baich ychwanegol ar staff.

Fel arfer yn ystod yr haf fe fydd tua 200 y dydd o gleifion yn mynychu'r uned.

Eleni mae'r galw wedi bod yn uwch gyda'r staff yn amcangyfri' eu bod nhw wedi gweld 400-450 o gleifion bob dydd.

Dywedodd Mr Parsons nad oes 'na gyfnod tawel wedi bod eleni.

"Fel arfer mae hi'n dawel dros fisoedd yr haf ac fe all rhywun gymryd seibiant, ond dydi hi ddim wedi bod fel yna eleni."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol