Dyn o Aberteifi'n euog o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yn cael ei ddedfrydu ddydd Gwener

Cafwyd gyrrwr o Benparc, Aberteifi, yn euog o achosi drwy yrru'n ddiofal farwolaeth menyw oedd yn gyrru sgwter.

Yn Llys y Goron Abertawe cafwyd Danny Lewis, mentor 41 oed yng Ngholeg Ceredigion, yn ddi-euog o gyhuddiad arall o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Ym Mawrth 2011 cafodd Joan Morris o Bow Street ger Aberystwyth ei tharo gan gar Lewis pan oedd e'n ceisio mynd heibio bws ar ffordd yr A487 rhwng Aberaeron a Llanon.

Dywedodd Lewis wrth y llys ei fod wedi tynnu allan i ganol y ffordd er mwyn asesu a oedd yn ddiogel mynd heibio'r bws.

'Cywilydd'

Clywodd y llys ei fod "wedi ei syfrdanu ac yn teimlo cywilydd".

Bydd Lewis yn cael ei ddedfrydu ddydd Gwener.

Dywedodd y Barnwr Philip Richards: "Mae hwn yn achos trychinebus. Mae'r golled i'r teulu a ffrindiau'n enfawr ac rwy'n cydymdeimlo'n llwyr â nhw.

"Does dim amheuaeth fod eich gweithred wedi arwain yn anuniongyrchol at farwolaeth Mrs Morris."

Dywedodd gŵr Mrs Morris, Alan, sy'n gweithio i Hybu Cig Cymru, fod y teulu'n siomedig.

"Ro'dd yr hyn wnaeth e yn beryglus."

Beirniadodd yr 20 mis o oedi cyn i'r achos gael ei gynnal a dywedodd fod hyn wedi ychwanegu at boen y teulu.

Honnodd mai gofyn am achos Cymraeg oedd y rheswm ond mae Gwasanaeth y Llysoedd wedi gwadu hyn.