BBC Cymru Fyw

Sgandal gyffuriau 'i helpu seiclo', medd Geraint Thomas

Published
image copyrightReuters
image captionCollodd Lance Armstrong bob teitl a enillodd ers mis Awst 1998
Mae'r seiclwr o Gymru, Geraint Thomas, yn credu y bydd sgandal gyffuriau Lance Armstrong yn cynorthwyo'r gamp i fod yn lanach yn y dyfodol.
Cafodd Armstrong ei wahardd am oes, ac mae ei saith buddugoliaeth yn y Tour De France, rhwng 1999 a 2005, wedi cael eu diddymu ar ôl i Asiantaeth Gwrth-gyffuriau America (USADA) gyflwyno adroddiad o'i weithgareddau'n ymwneud â chyffuriau.
Mae Thomas - enillydd dwy fedal aur Olympaidd - yn cyfadde' bod y sgandal wedi niweidio'r gamp, ond yn dweud bod pethau'n newid.

Newid mawr

Dywedodd: "Mae'n drist gweld bod pethau ddigwyddodd bryd hynny yn pardduo pobl sy'n gwneud y gamp heddiw.
"Mae seiclo wedi newid lot fawr ers hynny gyda phrofion cyffuriau y tu allan i gystadlaeuthau a'r holl brofion gwaed sy'n cael eu cynnal.
image copyrightGetty Images
image captionEnillodd Geraint Thomas ei ail fedal aur Olympaidd yn Llundain 2012
"Mi fedra i ddweud bod seiclo yn un o'r campau glanaf sydd ym myd chwaraeon ar y funud fydden i'n meddwl."

'Twyllwr'

Fe dynnwyd pob teitl oddi ar Armstrong ers Awst 1, 1998, ac fe gafodd waharddiad bywyd o'r gamp.
Mae'r Undeb Seiclo Rhyngwladol (UCI) wedi derbyn canfyddiadau ymchwiliad yr USADA i'r defnydd o gyffuriau.
Mae'r adroddiad yn disgrifio Armstrong fel "twyllwr parhaus", a'i fod wedi arwain "y rhaglen gyffuriau mwyaf llwyddiannus, proffesiynnol a soffistigedig a welwyd yn y gamp erioed".
Mae'r Americanwr 41 oed wedi gwadu cymryd cyffuriau i wella'i berfformiad, ond eto dewisodd beidio brwydro yn erbyn y cyhuddiadau gan yr USADA.
Dywedodd Thomas, 26 oed, bod rhaid i seiclo symud ymlaen o'r busnes Armstrong.
Mae enillydd medal aur y ras ymlid i dimau dynion yn Llundain 2012 a Beijing 2008 yn aelod o dîm Sky, sydd â pholisi cryf yn erbyn cyffuriau, ac mae staff y tîm wedi cael cais i arwyddo datganiad nad oes ganddyn nhw gysylltiad gyda chyffuriau yn y gorffennol.
Ers hynny mae sawl aelod o'r tîm wedi gadael.