Carchar am oes am ladd dyn ar ôl cymryd cocên

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Kyle Griffith yn 25 oed

Mae dyn a gymerodd 70 "lein" o gocên cyn gyrru ei gar at ddyn wedi cael dedfryd o garchar am oes.

Bydd Stephen Freye yn gorfod treulio o leia' 13 o flynyddoedd dan glo.

Fe'i cafwyd yn euog o lofruddiaeth yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun a chafodd ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Aeth Freye, 22 oed, i'w gar yn hwyr un noson gan chwilio am rywun i'w daro.

Roedd Kyle Griffith, cogydd 25 oed, yn cerdded y pafin adref o'r tŷ bwyta lle oedd yn gweithio pan yrrodd Freye ei gar ato yn Stryd James ym Mae Caerdydd.

Roedd Freye wedi honni ei fod yn gweld rhithiau ar ôl cymryd 10 gram o gocên dros y penwythnos.

Clywodd y llys ei fod wedi dweud wrth yr heddlu ei fod wedi clywed llais yn dweud wrtho am ladd dieithryn.

'Syllu i'r camera'

Gwelodd y rheithgor sawl fideo personol o Freye yn ei fflat yn cymryd y cyffur ac fel pe bai'n chwilio am y lleisiau yr oedd yn eu clywed.

Mae'r fideos, a gafodd eu gwneud mewn tywyllwch, yn ei ddangos naill ai'n syllu'n syth i mewn i'r camera neu yn chwilio o gwmpas yr ystafell.

Honnodd Freye ei fod yn gyrru ei gar Fiat Cinquecento i orsaf heddlu i ddweud wrthyn nhw am y lleisiau pan welodd Mr Griffith yn cerdded ym mis Ionawr.

Roedd Mr Griffith yn gogydd yn Sefydliad Celfyddydau Caerdydd ac yn dad i ferch bedair oed, Emma.

Dywedodd y diffynnydd wrth y rheithgor: "Roedd y lleisiau wedi gafael ynof i'n llwyr. Cyn gynted ag y gwelais i fe, fe ddaeth y lleisiau.

"Wrth i mi eu clywed fe wnes i droi'r olwyn - doedd dim amser i feddwl."

Roedd Freye o'r Rhath yng Nghaerdydd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad ond yn gwadu llofruddiaeth gan honni ei fod yn diodde' o afiechyd meddwl ar y pryd.

Straeon perthnasol