BBC Cymru Fyw

Anaf: Car ben i waered

Published
Cafodd dyn ei anafu wedi i gar droi ben i waered ar ffordd yng Ngwynedd.
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am tua 8:54am fore Llun i ddweud bod car wedi troi drosodd ar ffordd yr A487 ger gwaith llechi Inigo Jones i'r gogledd o Benygroes.
Bu diffoddwyr o Gaernarfon a Bangor ar y safle i dorri'r dyn yn rhydd o'i gar Skoda Octavia gydag offer arbennig.
Roedd yr heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans hefyd ar y safle.
Credir nad yw anafiadau'r dyn yn rhai difrifol.