Anaf: Car ben i waered

Cyhoeddwyd

Cafodd dyn ei anafu wedi i gar droi ben i waered ar ffordd yng Ngwynedd.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am tua 8:54am fore Llun i ddweud bod car wedi troi drosodd ar ffordd yr A487 ger gwaith llechi Inigo Jones i'r gogledd o Benygroes.

Bu diffoddwyr o Gaernarfon a Bangor ar y safle i dorri'r dyn yn rhydd o'i gar Skoda Octavia gydag offer arbennig.

Roedd yr heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans hefyd ar y safle.

Credir nad yw anafiadau'r dyn yn rhai difrifol.