Disgyblion Cwmcarn yn symud

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Daeth gweithwyr o hyd i asbestos yn yr ysgol

Bydd disgyblion Cwmcarn yn symud lleoliad ddydd Llun er mwyn parhau a'u haddysg ar ôl i asbestos gael ei ddarganfod yn eu hysgol.

Cafodd Ysgol Cwmcarn ei chau fis diwethaf ar ôl i weithwyr ganfod asbestos yno.

Nawr bydd y disgyblion yn cael eu haddysg ar gampws coleg Gwent yng Nglyn Ebwy.

Dywed y cyngor fod y trefniant dros dro yn costio £1.4 miliwn.

Mae'r penderfyniad yn golygu cludo 900 o ddisgyblion i Lyn Ebwy.

'Tasg enfawr'

Cafodd Ysgol Cwmcarn ei chau ar ddydd Gwener Hydref 15, ar ôl i adroddiad ganfod presenoldeb asbestos yn yr adeilad.

Ers hynny mae blynyddoedd 10,11 a 13 wedi cael gwersi yng nghanolfan berfformio'r ysgol

Mewn llythyr i'r rheini dywedodd y brif athrawes, Jacqui Peplinski, fod swyddogion y cyngor wedi treulio'r wythnos yn cwblhau trefniadau trafnidiaeth a bod y dasg wedi bod yn un enfawr.

"Rydym yn gobeithio dechrau'r diwrnod yng Nglyn Ebwy am 9am ond fe fydd yna ychydig o heblygrwydd pe bai bysiau yn hwyr.

Dywedodd Rhiannon Passmore, aelod cabinet cyngor Caerffili â chyfrifoldeb am addysg, bod swyddogion wedi bod yn cydweithio yn agos gyda'r llywodraethwyr a'r ysgol er mwyn sicrhau bod y plant yn cael eu haddysgu.

"Rydym wedi cymeradwyo bro £1.5 miliwn er mwyn cefnogi'r cynllun ac mae hyn yn dangos ein bod yn benderfynol o ddatrys y broblem

Dywedodd fod y cynllun yn ateb gofynion tymor byr yr ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd.

"Ond nawr mae agen edrych i'r dyfodol a phenderfynu sut mae datrys y broblem yn y tymor hir."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol