Milfeddyg: Chwilio yn parhau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Catherine Gowing ei gweld am y tro diwethaf yn gadael archfarchnad ar Hydref 12

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth milfeddyg yn parhau i chwilio naill ochr i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Cafodd Catherine Gowing, 37 oed, ei gweld y tro ola ar Hydref 12, dros dair wythnos yn ôl.

Nawr mae ditectif yn aros am ganlyniadau fforensig ar weddillion dynol cafodd eu canfod ar lannau afon Dyfrdwy yng Nghaer ddydd Gwener.

Ddydd Iau cafwyd hyd i weddillion dynol mewn pwll yn Seland, yn Sir Y Fflint.

Mae arbenigwyr fforensig yn archwilio'r ddau safle

Plismon nad oedd ar ddyletswydd ddaeth o hyd i'r gweddillion ger afon Dyfrdwy yn Higher Ferry tua 2.15pm ddydd Gwener.

Cafodd y gweddillion eu hanfon am brofion fforensig ac archwiliad post mortem.

Mae dyn 46 oed o Fethesda, Clive Sharp, wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth.

Fel rhan o'r ymchwliad bu'r heddlu hefyd yn chwilio tŷ yn ardal Sealand.

Dywed llefarydd fod y safle yn un o nifer sy'n cael eu harchwilio fel rhan o'r ymchwiliad.

Bu'r heddlu hefyd yn archwilio cae yn Sealand, ar ôl i weddillion dynol gael eu darganfod mewn pwll yno ddydd Iau.

Er nad oes cadarnhad fod y darganfyddiad yn gysylltiedig mae teulu Ms Gowing, sy'n byw yn New Brighton ger Yr Wyddgrug, wedi eu hysbysu.

Mae crwner gogledd-ddwyrain Cymru yn dweud ei fod yn disgwyl agor cwest yn fuan i'r farwolaeth.

Cafodd Ms Gowing, sy'n gweithio i filfeddygfa yn Yr Wyddgrug, ei gweld ddiwethaf yn gadael archfarchnad Asda yn Queensferry tua 8:40pm.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r chwilio wedi canolbwyntio ar gaeau ger Manor Road yn Sealand

Dechreuodd ymgyrch anferth gan yr heddlu i chwilio am Ms Gowing, gan ganolbwyntio i ddechrau ar hen chwarel yn Alltami ger Yr Wyddgrug lle cafwyd hyd i'w char wedi ei losgi'n ulw.

Mae'r heddlu yn dal i ofyn i bobl gysylltu gyda nhw os oes ganddyn nhw wybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad, a hynny drwy ffonio 101, neu Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol