Llifogydd: Pobl yn gadael eu cartefi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid i naw o bobl adael eu cartrefi

Bu diffoddwyr wrthi tan brynhawn Sadwrn yn gwaredu dŵr o gartrefi ym Mracla, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Bu'n rhaid i bobl sy'n byw mewn fflatiau llawr gwaelod adael eu cartrefi.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru i grywiau gael eu galw i Ffordd Llangrallo am 8am ddydd Gwener.

Gofynnwyd i saith oedolyn a dau o blant i adael eu cartrefi, wrth i gylfat o dan lein rheilffordd lenwi gyda dŵr.

Mae swyddogion y cyngor a gweithwyr Network Rail wedi bod yn helpu diffoddwyr.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor fod y rhai sydd wedi eu heffeithio yn aros mewn canolfan leol.

Mae gweithwyr Network Railyn yn gosod pibell er mwyn ailgyfeirio'r dŵr.