BBC Cymru Fyw

Carcharu ffarmwr am dorri rheolau TB

Published
image captionLlys y Goron Yr Wyddgrug
Yn Llys y Goron yr Wyddgrug cafodd ffarmwr o Sir Y Fflint ei garcharu am 46 wythnos am dorri rheolau TB.
Fe wnaeth Mark Edward Payne, 45 oed, o Frynffordd ger Treffynnon bledio'n euog o symud anifeiliaid o un fan i'r llall heb iddynt gael prawf diciau yn gyntaf.
Dywedodd y barnwr Merfyn Hughes fod Payne wedi penderfynu anwybyddu cyngor a chyfarwyddyd gan swyddogion safonau masnach.
Cafodd ei garcharu am 16 o wythnosau am y drosedd ynghyd a 24 wythnos oherwydd dedfryd wedi ei ohirio am droseddau tebyg yn y gorffennol.
Cafodd dau fis o garchar am fethu a mynychu llys ar achlysur blaenorol ar gyfer ei ddedfrydu
Clywodd y llys fod Payne wedi symud 40 o wartheg oedd yn eiddo i'w wraig Linda Payne, o Waen y Brodlas, Brynffordd i Blas Caerwys.