Cyngor Torfaen yn berchen 2,500 gliniadur segur

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gliniaduron eu prynu ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd sy'n cymryd rhan yn rhaglen iLearn Wales

Mae cyngor sir wedi cadw bron i 2,500 o liniaduron, oedd i fod at defnydd ysgolion, yn segur am fwy na 18 mis.

Prynodd Cyngor Torfaen fwy na 8,500 o'r cyfrifiaduron fel rhan o gynllun peilot Llywodraeth Cymru i helpu disgyblion rhwng 14 ac 16 oed.

Dywedodd y cyngor mae'r bwriad oedd i'w rhannu â chynghorau Casnewydd a Sir Fynwy ond bod Cyngor Casnewydd wedi camu nôl o'r cynllun.

Mae hyn yn golygu bod Cyngor Torfaen yn awr yn berchen y cyfrifiaduron gwerth tua £1 miliwn sydd heb gael eu defnyddio.

Trafodaethau

Dywedodd Cyngor Casnewydd eu bod wedi cael "siom" bod Cyngor Torfaen wedi prynu'r gliniaduron am eu bod yn meddwl nad oedd yr achos busnes yn "gynaliadwy".

Ychwanegodd yr awdurdod lleol eu bod wedi bod yn rhan o gamau cyntaf y cynllun ond nad oeddent wedi ymrwymo i brynu'r gliniaduron.

Erbyn hyn nid oes gwarant ar y cyfrifiaduron gafodd eu prynu ym mis Mawrth y llynedd, ond yn ôl Cyngor Torfaen maent yn dal i weithio.

Dywed y cyngor eu bod yn ceisio canfod defnyddiwr arall a bod trafodaethau â Llywodraeth Cymru bron â gorffen.

Cafodd y gliniaduron eu prynu ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd sy'n cymryd rhan yn rhaglen iLearn Wales Llywodraeth Cymru.

Mae'r system ddysgu ddigidol yn gweithredu mewn 11 ysgol uwchradd yn Nhorfaen a Sir Fynwy.

Camu nôl

Cafodd y rhan gyntaf o'r cynllun ei ariannu gan £9.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru a £2.28 miliwn ar y cyd gan gynghorau Torfaen a Sir Fynwy.

Y bwriad oedd cynnwys Cyngor Casnewydd ond fe wnaeth y cyngor hwnnw gamu nôl yn ddiweddarach.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Casnewydd eu bod wedi cynnal trafodaethau â chynghorau Torfaen a Sir Fynwy.

Ychwanegodd y llefarydd nad oeddent wedi cael eu hysbysu am gost y cynllun.

"Ni chawsom unrhyw gyfarwyddyd o ran nifer y gliniaduron fyddai'n cael eu clustnodi ar gyfer Casnewydd," meddai.

"Penderfynodd y cyngor gamu nôl o'r trafodaethau ym mis Mehefin 2011 wedi i ni benderfynu nad oedd yr achos busnes yn gynaliadwy."

"Ni wnaethom erioed wneud ymrwymiad ffurfiol i'r cynllun ac fe gawsom siom pan glywon ni fod Torfaen wedi prynu'r gliniaduron."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol