BBC Cymru Fyw

Y blychau post gafodd eu paentio'n aur i aros yn aur

Published
image copyrightY Post Brenhinol
image captionRhai o'r athletwyr gyda Carwyn Jones a Rosemary Butler yn Y Senedd
I ddathlu llwyddiant athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Prydain fe wnaeth y Post Brenhinol beintio rhai blychau post yn aur.
image copyrightPost Brenhinol
image captionMark Colbourne yn defnyddio 'ei flwch post aur' yn Nhredegar
Maen nhw wedi cyhoeddi y bydd pob blwch post aur yn aros yn aur am byth.
Bydd plac hefyd ar bob blwch post i enwi'r athletwr ac i nodi eu camp.
Cafodd 110 o flychau eu peintio drwy Brydain gan gynnwys saith yng Nghymru.
Maen nhw wedi eu lleoli yn nhrefi neu bentrefi cartref yr athletwyr.
Dyma'r tro cyntaf yn hanes y Post Brenhinol fynd ati i newid lliw rhai o'i flychau coch.
Mae'r saith yng Nghymru yn Y Fflint, Wrecsam, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Gelli Gandryll, Tredegar, Abertawe a Chaerdydd.
"Fel pawb yng Nghymru dwi'n wirioneddol falch o'r hyn a gyflawnwyd gan ein hathletwyr Olympaidd a Pharalympaidd yn ystod y Gemau," meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru.

Dathlu

"Gwelsom gampau gwirioneddol ysbrydoledig a fydd yn aros gyda ni am byth.
"Mae'r blychau post aur hyn yn ffordd berffaith o ddathlu'n barhaol lwyddiannau ein henillwyr Medalau Aur yng Nghymru."
Mae'r blwch post aur mwyaf gogleddol yn Lossiemouth, Yr Alban, a baentiwyd i ddathlu buddugoliaeth Heather Stanning gyda'i phartner Helen Glover.
Yn digwydd bod, blwch post Helen, yn Penzance, yw'r un mwyaf deheuol.
Dyma'r blychau cyntaf i'w baentio hefyd.
Cafodd stampiau eu cynhyrchu i ddathlu camp yr athletwyr.
Dywedodd Moya Greene, Prif Swyddog Gweinyddol, Grŵp y Post Brenhinol: "Rydym wrth ein bodd bod pobl wedi cymryd at y syniad syml hwn.
"Rhoddodd y blychau post aur fwy o gyfle byth i ddathlu llwyddiannau i dîm Prydain.
"Mewn ymateb i lawer o bobl sydd wedi gofyn, rwy'n falch o gadarnhau y bydd y blychau hyn yn aros yn aur am byth."

Straeon perthnasol

  • Y Gemau Paralympaidd