Gwella darpariaeth ar gyfer Maes B?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yr Ods ym Maes B 2011 yn Wrecsam

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal adolygiad o Faes B a'r ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc yn y Brifwyl.

Bwriad yr adolygiad yw llywio'r hyn a gynigir i bobl ifanc ar Faes yr Eisteddfod ac oddi ar y Maes yn ystod yr wythnos yn y dyfodol.

Mae'r adolygiad yn ystyried nifer o opsiynau, gan gynnwys cynnal mwy o weithgareddau ar y Maes, creu lleoliad arbennig ar gyfer pobl ifanc ar y Maes, a lleoliad Maes B ei hun.

Mae trefnwyr yn cynnal nifer o grwpiau ffocws ar hyn o bryd gyda phobl ifanc ym mhob rhan o Gymru ac mae trafodaethau'n digwydd gydag arbenigwyr yn y diwydiant cerddoriaeth Cymraeg.

'Dyheadau pobl ifanc'

Bydd trefnwyr hefyd yn cysylltu gyda'r rheini sydd wedi mynychu Maes B dros y tair blynedd ddiwethaf er mwyn holi eu barn am y ddarpariaeth ar hyn o bryd a sut y gellir ei ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf.

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod: "Ein bwriad wrth gynnal yr adolygiad hwn yw edrych ar sut y gallwn wella'r ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc yn yr Eisteddfod dros y blynyddoedd nesaf.

"Mae peth amser wedi pasio ers i ni drafod hyn yn y fath fanylder, ac mae anghenion a dyheadau pobl ifanc wedi datblygu a newid llawer yn ystod y cyfnod hwn.

"Rydym yn awyddus i glywed barn ein cynulleidfa a'n marchnad darged er mwyn ein galluogi i deilwra'r ddarpariaeth orau bosibl ar eu cyfer yn y dyfodol.

"Mae rôl yr Eisteddfod yn hyrwyddo a rhoi llwyfan i'r sin bop Gymraeg yn eithriadol o bwysig i ni, ac i lawer o bobl ifanc, yr Eisteddfod yw'r tro cyntaf iddyn nhw fod i ffwrdd o gartref yn cael cyfle i fwynhau awyrgylch gŵyl go iawn."

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i'r holiadur ar-lein yw dydd Gwener 23 Tachwedd, a chyhoeddir canlyniadau cychwynnol yr adolygiad cyn diwedd y flwyddyn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol