Cyngor yn gwahardd lleoliadau adloniant rhyw yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni chafodd clwb stripio ei agor yng nghlwb nos Bellissima

Ni fydd Cyngor Abertawe yn ystyried rhoi trwydded i glybiau rhyw yn y dyfodol.

Mae Cabinet y Cyngor wedi penderfynu newid eu polisi, er mwyn gwrthod ceisiadau o'r fath.

Mae 'na un clwb o'r fath yn y ddinas ar hyn o bryd ond fe fydd y drwydded yn dod i ben fis Ebrill 2013.

Nos Iau penderfynodd y cabinet newid y polisi cyfredol o benderfynu pob cais yn unigol i bolisi lle mae ceisiadau "fel arfer yn cael eu gwrthod".

Deiseb

Mae'r newidiadau yn cynnwys dawnsio clun, dawnsio polyn, sioeau stripio a sioeau rhyw.

Ar hyd o bryd mae gan un sefydliad yn Abertawe drwydded i gynnal adloniant o natur rywiol.

Yn gynharach eleni llwyddodd Thomas-Bellis Leisure yn Abertawe i gael trwydded i agor clwb stripio drws nesa' i gapel Bedyddwyr yn y ddinas.

Ond chafodd y clwb stripio ddim ei agor am fod prydles yr adeilad yn York Street yn eiddo i'r cyngor a dyw stripio ddim yn cydfynd â thelerau'r brydles.

Roedd dros 1,000 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r cais.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol