Dyfodol 23 o ysgolion bach Ceredigion yn y fantol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae ambell i ysgol wedi cau eisoes a dwy ysgol fro wedi agor

Mae 23 ysgol gyda llai na 50 o ddisgyblion yng Ngheredigion dan fygythiad os y bydd arolwg yn cael ei gymeradwyo gan yr awdurdod lleol.

Hyd yn hyn y trothwy i ystyried cau ysgolion yn y sir oedd 20 o blant.

Mae pwyllgor trosolwg a chraffu'r Cymunedau sy'n Dysgu wedi argymell y newidiadau fydd yn mynd gerbron cabinet Cyngor Ceredigion yn ddiweddarach eleni.

Daw'r cynnig wedi i nifer o ysgolion cynradd gael eu cau yn y sir yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Codi'r trothwy

Ym mis Medi, agorodd Ysgol T Llew Jones ym Mrynhoffnant, ger Llandysul wedi i ysgolion Blaenporth, Glynarthen, Rhydlewis a Phontgarreg gau.

Hwn oedd yr ail ysgol fro i gael ei chodi yng Ngheredigion yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Cost y cynllun oedd £5 miliwn.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Ceredigion: "Ar ôl i arweinydd y cyngor newydd gael ei phenodi bu'n rhaid i'r adran addysg arolygu ei pholisïau cyfredol.

"Pwrpas yr arolygiad hwn yw sicrhau bod polisi'r adran yn parhau i ddal dŵr yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd y llefarydd fod y pwyllgor wedi derbyn amcanion yr adroddiad ond wedi cynnig rhai newidiadau gan gynnwys codi'r trothwy ar gyfer arolygu ysgolion o 30 i 50 disgybl.

Ychwanegodd y llefarydd fod yr argymhelliad yn rhan o gynllun i leihau'r peryg i ysgolion llai gau.

Mae nifer y disgyblion yng Ngheredigion wedi gostwng o 10,695 yn 2001 i 9,655 ym mis Ionawr eleni.

Yn ôl y cyngor mae 'na 1,436 o lefydd gwag mewn 54 ysgol gynradd y sir.

Mae 'na saith ysgol uwchradd yn y sir.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol