Larymau mwg yn achub cwpwl rhag tân

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhybuddiwyd y cwpl am y tân gan eu larymau mwg

Cafodd bywydau cwpwl yn ardal Wrecsam eu hachub gan larwm mwg, yn ôl Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Cafodd diffoddwyr tân o Wrecsam, Johnstown a'r Waun eu galw i dŷ yn Rhosllannerchrugog am 8:27pm nos Fawrth.

Llwyddwyd i ddiffodd y tân oedd wedi dechrau yn stafell wely'r tŷ. Credir i'r tân gael ei achosi gan flanced drydan.

Dywedodd Andy Robb, Rheolwr Partneriaethau Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Heb os nag oni bai gallem fod wedi bod yn delio gyda thrasiedi arall yma yng ngogledd Cymru petai'r tŷ wedi bod heb larymau mwg.

"Roedd y gŵr mewn gwely yn y llofft tra bod ei wraig wedi dychwelyd lawr y grisiau ar ôl rhoi'r blanced drydan ymlaen mewn 'stafell arall.

"Pe na baent wedi cael eu rhybuddio gan sŵn y larwm mwg gallai'r tân fod wedi ymledu'n hawdd gan rwystro'r gŵr rhag dod i lawr."

"Mae larymau mwg yn rhoi'r rhybudd cynnar hanfodol sydd yn gadael i chi a'ch teulu ddianc yn ddiogel o dân.

"Mae'r digwyddiad hwn yn dangos pa mor bwysig ydynt."

Dywedodd hefyd bod y cwpl wedi profi eu larymau'n rheolaidd i sicrhau eu bod dal yn gweithio.

Tynnodd sylw hefyd at y ffaith bod angen cymryd gofal gyda blancedi trydan, eu profi nhw'n aml, a phrynu un newydd yn rheolaidd.

"Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig archwiliad diogelwch tân yn y cartref i bob un o breswylwyr gogledd Cymru," meddai Mr Robb.

"Yn ystod yr archwiliad bydd aelod o'r Gwasanaeth yn dod i'ch tŷ i roi cyngor am ddiogelwch tân, eich helpu i lunio cynllun dianc rhag tân ac, os oes eu hangen, rhoi larymau mwg newydd yn y tŷ."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol