Teulu April: 'Diolchgar dros ben'

April Jones Image copyright Dyfed Powys Police
Image caption Cafodd April ei gweld ddiwethaf tu allan i'w chartref ar Hydref 1

Mae teulu April Jones wedi diolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth, union bedair wythnos wedi i'r ferch bum mlwydd oed ddiflannu ym Machynlleth.

Fe ddywedodd ei rhieni, Coral a Paul Jones, eu bod nhw wedi eu syfrdanu gyda'r adnoddau sydd wedi eu defnyddio er mwyn ceisio dod o hyd i'w merch fach.

Dywedodd y ddau: "Mae pedair wythnos wedi mynd heibio ers i April gael ei chymryd oddi wrthym, ac fel teulu, yn amlwg rydym yn torri'n calonnau ac mae ein bywydau ar chwâl.

"Ers y 1af o Hydref, rydym wedi derbyn negeseuon, blodau a chardiau o bob rhan o'r byd, nid yn unig Prydain, ac mae'n gysur i ni wybod bod pobl yn meddwl am April ac amdanom ni.

"Diolch i chi am fod mor garedig".

'Cariad a chymorth'

Maent wedi derbyn diweddariadau cyson am yr ymchwiliad a'r broses o chwilio am April, meddai'r ddau, "ac rydym yn ddiolchgar dros ben fod cymaint o dimoedd chwilio dal allan yno, pob dydd, yn chwilio am ein merch brydferth.

"Rydym wedi derbyn cefnogaeth gan ein teulu, ein ffrindiau a'n cymdogion dros y pedair wythnos diwethaf a'u cariad a'u cymorth nhw sydd wedi'n helpu ni i fyw pob dydd.

"Bu'r orymdaith drwy'r dref i'r eglwys a chloc y dref yn cael ei oleuo'n binc, sef hoff liw April, o gysur mawr i ni. Gyda chymorth ein swyddogion cyswllt teulu, swyddogion heddlu lleol a ffrindiau, bu modd i ni gymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad".

Cafodd y cloc yng nghanol Machynlleth ei oleuo'n binc nos Lun diwethaf dair wythnos union ar ôl i April ddiflannu.

Hydref 1

Cafodd April ei gweld ddiwethaf yn mynd i mewn i gerbyd ar Hydref 1.

Roedd hi'n chwarae tu allan i'w chartref ar stad Bryn-y-Gog tua 7pm.

Mae Mark Bridger, 46 oed, wedi'i gyhuddo o'i chipio a'i llofruddio ac o gael gwared â'i chorff gyda'r bwriad o wyrdroi cwrs cyfiawnder.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth am ddiflaniad April fe ddylen nhw gysylltu gyda'r heddlu ar 101.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.