S4C yn ystyried defnyddio mwy o'r gwasanaeth troslais

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Ian Jones

Mae prif weithredwr S4C, Ian Jones, wedi dweud ei bod hi'n bosib y bydd y Sianel yn ystyried yr opiswn o gynnig troslais Saesneg i fwy o raglenni er mwyn denu mwy o wylwyr yn y dyfodol.

Daw ei sylwadau wrth i'r Sianel ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed.

Mae o yn dweud ei bod yn bwysig bod S4C hefyd yn darparu cynnwys i'r gynulleidfa ehangach bosib a hynny dros amryw blatfform.

Dywed Mr Jones y byddai'r gwasanaeth troslais ar gael drwy ddefnydd y botwm coch.

Byddai hyn, meddai, yn talu am ei hun drwy ddenu mwy o arian hysbysebion oherwydd bod yna fwy o gynulleidfa.

Mae gwasanaeth troslais Saesneg eisoes ar gael ar gyfer rhai gemau chwaraeon.

'Rheswm masnachol'

Disgrifiad,
Garry Owen yn holi Ian Jones

"Byddwn yn gwneud hyn ddim ond pe bai ni'n teimlo fod yna reswm masnachol dros ei wneud," meddai.

Mae Mr Jones hefyd am wneud mwy i ddenu gwrandawyr drwy ddefnyddio cyfryngau gwahanol fel y we a ffonau symudol.

Dywedodd ei bod yn bwysig i "dorri mas o'r bocs yng nghornel y 'stafell" a bod yn rhaid i'r cynnyrch fod ar gael pryd bynnag a lle bynnag mae'r gynulleidfa am ei weld.

Yn ôl Mr Jones y flaenoriaeth yn ystod y blynyddoedd nesaf fydd sicrhau gwasanaeth Cymraeg ar draws pob platfform sy'n cynnig adloniant a gwybodaeth.