Panasonic i gau yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd

Cyhoeddodd cwmni Panasonic y bydd eu gwaith yng Nghasnewydd yn dod i ben.

Mewn datganiad dywedodd y cwmni fod hyn o ganlyniad i ailstrwythuro'r cwmni.

Bydd rhan o'r gwaith yn symud i'r safle yng Nghaerdydd.

Mae 75 o bobl yn cael eu cyflogi yng Nghasnewydd.

Fietnam

Bydd 22 o swyddi yn symud i'r brifddinas gyda'r gweddill yn wynebu colli eu gwaith.

Cafodd y gweithwyr wybod am hyn ddydd Mercher.

Mae cyfnod ymgynghori 30 niwrnod wedi dechrau.

Fe ddaeth y gwaith cynhyrchu i ben ar y safle ym mis Mawrth ar ôl i'r cwmni symud y gwaith i Fietnam.

Collodd 160 o bobl eu gwaith.

Mae'r swyddi diweddara i'w colli yn rhan o wasanaeth cefnogi'r cwmni fel cyllid, technoleg gwybodaeth ac adran adnoddau dynol.

Mae'r swyddi fydd yn symud i Gaerdydd yn ymwneud â'r system atgyweirio a chynllunio'r we.

Colledion

Dywedodd Bryan Godsell, swyddog rhanbarthol undeb Unite, bod yr aelodau wedi dychryn gan y cyhoeddiad, yn enwedig ar ôl diswyddiadau yn gynharach yn y flwyddyn.

"Mae colli unrhyw swyddi wrth gwrs yn newyddion drwg i bawb sy'n gysylltiedig ond hefyd i'r gymuned ehangach ac i economi de ddwyrain Cymru," meddai.

"Fe fyddwn ni'n gweithio gyda'r cwmni i sicrhau'r gefnogaeth orau yn ogystal ag iawndal i'n haelodau."

Daw'r cyhoeddiad wrth i'r cwmni gyhoeddi cynnydd mewn colledion am yr ail chwarter yn olynnol.

Roedd ganddyn nhw golledion o 698 biliwn yen($8.7 biliwn) sydd lawer mwy na'r 105.8 biliwn yen a nodwyd ar gyfer yr un cyfnod (mis Gorffennaf-mis Medi) y llynedd.

Mae'r problemau yn adlais o broblemau sy'n wynebu holl ddiwydiant electronig yn Japan.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol