BBC Cymru Fyw

Arestio tri wedi i ddau farw mewn damwain ffordd

Published
Mae Heddlu Gwent wedi arestio tri o bobl wedi damwain farwol ar yr A465, Ffordd Blaenau'r Cymoedd.
Bu farw gyrrwr car a gyrrwr beic modur ger Clydach, rhwng Gilwern a Brynmawr, am 12.35pm ddydd Sadwrn.
Mae dyn 21 oed o ardal Brynmawr a dyn 22 o ardal y Blaena wedi eu harestio ar amheuaeth o gynorthwyo gyrru peryglus.
Mae dyn 24 oed o ardal Y Fenni wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.
Cafodd y tri eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau'r heddlu yn parhau.
Roedd y beiciwr modur wedi marw yn y fan a'r lle a bu farw gyrrwr y Peugeot yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ddydd Sul ar ôl cael ei gludo yno mewn hofrennydd.
Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu 01633 642404.

Straeon perthnasol

  • Apêl am dystion wedi damwain ffordd