BBC Cymru Fyw

Golwg newydd i orsaf reilffordd Llandudno

Published
image copyrightOther
image captionMae tua 270,000 o bobl yn defnyddio'r orsaf yn flynyddol
Gwella gorsaf reilffordd Llandudno ydi bwriad cynllun £5 miliwn.
Bydd cyntedd yr adeilad yn cael ei weddnewid a bydd swyddfa docynnau newydd.
Mae'r gwaith yn cychwyn yr wythnos yma.
Mae disgwyl i waith tebyg digwydd mewn gorsafoedd ar draws Cymru maes o law.
Mae cynghorwyr a phobl busnes Llandudno yn credu bydd y gwelliannau yn rhoi gwell argraff o'r dref i'r miloedd o ymwelwyr.
Bydd gwell cyfleusterau i gysylltu gyda bysiau yn rhan o'r datblygiad a system gwybodaeth cwsmeriaid hefyd yn ei le erbyn 2014.
Dywedodd Carl Sargeant, y gweinidog sydd â chyfrifoldeb am drafnidiaeth, mai dyma'r prosiect cyntaf o nifer i wella gorsafoedd.
"Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwneud y profiad o deithio ar y trên yn un mwy cyfforddus a deniadol i'r cyhoedd.
"Yn ogystal â sicrhau'r argraff gyntaf cadarnhaol i ymwelwyr â Llandudno, bydd y prosiect yn hwb i'r economi lleol gan mai cyflogaeth leol fydd yn cael ei defnyddio i adnewyddu'r orsaf."
media captionAdroddiad Rhian Price o Landudno
Network Rail fydd yn cyflenwi'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru.
Dywedodd Mark Langman, rheolwr gyfarwyddwr llwybrau Network Rail yng Nghymru: "Rwyf wrth fy modd fod y pecyn cyllido wedi'i sicrhau ar gyfer y prosiect hynod o bwysig hwn.

Llwyddiant Llandudno

"Rydym yn edrych ymlaen at gwblhau'r prosiect yn 2014 a throsglwyddo gorsaf i Trenau Arriva Cymru a'r gymuned leol y gallan nhw deimlo'n falch ohoni, gan y bydd yn gwella'r ffordd i mewn i'r dref ac yn dod â budd enfawr i'r economi leol."
Yn ôl y llywodraeth, bydd blaen newydd yr orsaf yn gweddu â phensaernïaeth Fictoraidd y dref ac yn cynnig amgylchedd mwy dymunol i ddefnyddwyr.
Bydd toiledau, drysau, mynedfeydd a goleuadau yn cael eu hadnewyddu a bydd ardal parcio newydd ar gyfer 50 o geir yn ogystal â mannau ar gyfer tacsis ynghyd a chyfleusterau ar gyfer cadw beiciau.
Mae buddsoddiadau o'r fath wedi bod yn hanfodol i lwyddiant Llandudno wrth i'r dref barhau i ddenu ymwelwyr yn ôl rheolwr un o brif westai'r dref.
"Mae'r angen wedi bod ers blynyddoedd i adnewyddu'r orsaf," meddai Tony Burns o westy'r St Georges.
"Dwi'n credu bydd y gwelliannau yma yn gyfraniad sylweddol tuag at lwyddiant y dref."
Mae disgwyl i'r gwaith fod wedi ei gwblhau erbyn gwanwyn 2014.

Straeon perthnasol

  • Gweddnewid gorsaf Llandudno