Cyngor Gwynedd am i Fwrdd Iechyd oedi cyn cyflwyno newidiadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwrdd wedi bod yn ymgynghori efo'r cyhoedd ers wythnosau

Mae disgwyl i Gabinet Cyngor Gwynedd alw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i oedi cyn gweithredu newidiadau i'r gwasanaeth iechyd yn y sir.

Mae'r Cyngor yn poeni y bydd cost ychwanegol yn syrthio ar yr adran Gwasanaethau Cymdeithasol os na fydd y Bwrdd iechyd wedi llunio cynllun busnes effeithiol.

Daeth ymgynghoriad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ar newidiadau i'r gwasanaeth gofal yn y gogledd i ben ddydd Sul.

Ymhlith yr argymhellion mwya' dadleuol yw'r un i gau Ysbyty Blaenau Ffestiniog ac Ysbyty'r Fflint a chau unedau mân anafiadau ym Mae Colwyn, Yr Wyddgrug, Y Waun, Llangollen a Rhuthun.

Dros yr wythnosau diwethaf mae'r bwrdd wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ar draws y gogledd i drafod eu dogfen "Mae Gofal Iechyd yng Ngogledd Cymru yn Newid".

Bwriad y bwrdd yw gallu cynnig mwy o wasanaethau yn y cartref fel bod pobl yn gallu aros yn eu cymuned.

Ond pryder Cyngor Gwynedd ydi y byddai hynny yn arwain at gostau ychwanegol i'r gwasanaeth cymdeithasol.

Maen nhw'n galw ar y bwrdd i beidio gweithredu dim byd nes bydd cynllun busnes manwl yn ei le a bod y cynllun yn cynnwys cost y trefniant newydd ac addewid mai'r bwrdd iechyd fydd yn ysgwyddo'r gost.

'Pwysau ariannol'

"Rydan ni'n gweld bod pwysau ariannol ar y bwrdd a bod rhaid newid ac ailedrych ar wasanaethau," meddai Hywel Wyn Williams, sydd â chyfrifoldeb am iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ar fwrdd rheoli Cyngor Gwynedd.

"Ond y pryder ydi nad oes 'na gynllun busnes yn yr adroddiad i edrych arnyn nhw, dim ond rhyw grybwyll yma ac acw.

"Mae 'na bryder mawr am wasanaethau drwy Wynedd i gyd.

"Mae 'na bwysau ariannol ar lywodraeth leol hefyd a dydan ni ddim am gymryd cyfrifoldeb a'r pwysau ariannol ychwanegol."

Dywedodd fod angen trafodaeth bellach gyda'r bwrdd.

"Mae angen cydweithio gyda'r bwrdd i weld beth ellir ei wneud a chynnal llawer mwy o drafodaethau," meddai.

"Mae angen eglurdeb ar bwy sy'n cymryd y cyfrifoldeb.

"Rhaid cofio mai ymgynghoriad oedd hwn ac mai penderfyniad y bwrdd fydd y newidiadau yn y pendraw."

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd bod trafodaethau eisoes wedi digwydd gyda swyddogion Llywodraeth Cymru am arian cyfalaf ar gyfer unrhyw newidiadau allai ddigwydd yn dilyn y broses ymgynghori.

Pwysleisiodd nad oes dim yn yr argymhellion sy'n newid cyfrifoldeb y bwrdd am ariannu gofal iechyd.

"Fe fyddwn ni'n parhau i ysgwyddo cyfrifoldeb ariannol ar gyfer pob claf sydd eisiau gofal yn y tymor byr neu'r tymor hir," ychwanegodd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol