Achosion o E.coli ar ben

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y pump gafodd eu heintio'n cynnwys dau blentyn

Mae swyddogion iechyd yn dweud bod yr achosion o E.coli yn gysylltiedig â fferm gyhoeddus yn Aberhonddu wedi dod i ben.

Does dim rhagor o achosion wedi dod i'r amlwg ymhlith pobl fu'n ymweld â Fferm Antur Cantref ers dechrau Medi.

Cafodd dau blentyn, un o Geredigion ac un o Swydd Caint, eu heintio gan E.coli 0157 wedi iddynt ymweld â'r fferm ym mis Medi.

Cafodd tri aelod o deuluoedd y plant hefyd eu heintio.

Crampiau difrifol

Ond yn awr, dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru nad oes unrhyw achos newydd wedi'i gofnodi a bod yr achosion wedi dod i ben.

Cafodd y fferm ei chynghori i barhau i atal unrhyw gyswllt uniongyrchol rhwng anifeiliaid a'r cyhoedd.

Mae'r plant gafodd eu heintio yn gwella gartref.

Gall E.coli 0157 achosi salwch o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd a gall crampiau difrifol yn y stumog gyd-fynd â hyn.

Straeon perthnasol