BBC Cymru Fyw

Cyrch cyffuriau: Arestio pedwar yn ardal Abertawe

Published
Mae Heddlu De Cymru wedi dod o hyd i gyffuriau gwerth mwy na £250,000 yn dilyn cyrch yn Abertawe, Castell-nedd a ffordd yr M4 ddydd Gwener.
Dywed yr heddlu eu bod wedi stopio cerbyd ar y briffordd a bod y cyffuriau dosbarth A a dosbarth B gafodd eu darganfod yn ystod y cyrch yn gynnwys cocên, amffetamin, ecstasi a meffedron.
Mae tri dyn wedi eu cyhuddo o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau ac mae un dyn wedi ei gyhuddo o feddiannu cyffuriau gyda'r bwriad o'u cyflenwi.
Dywedodd yr Arolygydd Mark Lenihan: "Mae dod o hyd i gymaint o gyffuriau yn golygu na fydd y storfa hon yn cyrraedd strydoedd Abertawe, Castell-nedd a Phort Talbot gan achosi llygredd a thrallod."
Dylai unrhyw un â gwybodaeth ynglŷn â materion sy'n ymwneud â chyffuriau gysylltu â'r Heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.