BBC Cymru Fyw

Cleifion: Atal mynediad i wardiau yn Ysbyty Llwynhelyg

Published
image copyrightSPL
image captionMae rhai achosion o'r salwch stumog Norofirws wedi cael eu cadarnhau.
Nid yw cleifion yn cael mynediad i nifer o wardiau yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd ar ôl i nifer o achosion o ddolur rhydd gael eu cofnodi yno.
Mae nifer yr ymwelwyr yn cael eu cyfyngu hefyd er mwyn ceisio atal rhagor o achosion rhag dod i'r amlwg.
Ddydd Mercher diwethaf cafodd tair ward eu cau yn yr ysbyty oherwydd bod rhai o'r cleifion yn dioddef o'r dolur rhydd a chwydu.
Cafodd rhai achosion o'r salwch stumog Norofirws eu cadarnhau ymhlith y rhai oedd yn sâl.
Ond erbyn dydd Llun dywedodd llefarydd ar ran bwrdd Iechyd Hywel Dda fod "nifer uchel" yn dioddef o'r dolur rhydd a chwydu.
"Rydym yn ceisio atal rhannau eraill o'r ysbyty rhag cael eu heintio ac i'r perwyl hwn rydym yn cyfyngu ar ymweliadau i bob ward."
Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod yn apelio ar y cyhoedd i beidio ag ymweld â'r ysbyty ar hyn o bryd.
Mae'r bwrdd wedi gofyn i berthnasau cleifion ffonio'r wardiau i gael gwybod am gyflwr eu perthnasau.
Mae Norofirws, sy'n lledu oherwydd cysylltiad â pherson neu wrthrych wedi ei heintio, yn effeithio ar hyd at filiwn o bobl y flwyddyn ym Mhrydain.
Golchi'r dwylo yw'r ffordd orau i atal lledu'r firws sydd, fel arfer, yn dod i ben o fewn 48 awr.

Straeon perthnasol

  • Norofirws: Tair ward wedi cau yn Hwlffordd