Cleifion: Atal mynediad i wardiau yn Ysbyty Llwynhelyg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai achosion o'r salwch stumog Norofirws wedi cael eu cadarnhau.

Nid yw cleifion yn cael mynediad i nifer o wardiau yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd ar ôl i nifer o achosion o ddolur rhydd gael eu cofnodi yno.

Mae nifer yr ymwelwyr yn cael eu cyfyngu hefyd er mwyn ceisio atal rhagor o achosion rhag dod i'r amlwg.

Ddydd Mercher diwethaf cafodd tair ward eu cau yn yr ysbyty oherwydd bod rhai o'r cleifion yn dioddef o'r dolur rhydd a chwydu.

Cafodd rhai achosion o'r salwch stumog Norofirws eu cadarnhau ymhlith y rhai oedd yn sâl.

Ond erbyn dydd Llun dywedodd llefarydd ar ran bwrdd Iechyd Hywel Dda fod "nifer uchel" yn dioddef o'r dolur rhydd a chwydu.

"Rydym yn ceisio atal rhannau eraill o'r ysbyty rhag cael eu heintio ac i'r perwyl hwn rydym yn cyfyngu ar ymweliadau i bob ward."

Dywed Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod yn apelio ar y cyhoedd i beidio ag ymweld â'r ysbyty ar hyn o bryd.

Mae'r bwrdd wedi gofyn i berthnasau cleifion ffonio'r wardiau i gael gwybod am gyflwr eu perthnasau.

Mae Norofirws, sy'n lledu oherwydd cysylltiad â pherson neu wrthrych wedi ei heintio, yn effeithio ar hyd at filiwn o bobl y flwyddyn ym Mhrydain.

Golchi'r dwylo yw'r ffordd orau i atal lledu'r firws sydd, fel arfer, yn dod i ben o fewn 48 awr.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol