Ymweliad teulu milfeddyg â'r heddlu sy'n chwilio amdani

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn dal i chwilio am Catherine Gowing

Bythefnos ers iddi gael ei gweld ddiwethaf parhau mae'r chwilio am filfeddyg o Sir y Fflint.

Aeth teulu Catherine Gowing i'r ardal lle mae'r heddlu'n chwilio ddydd Gwener.

Mae dros 30 o arbenigwyr o Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Sir Gaer yn archwilio chwarel a choedlan yn Alltami ger Yr Wyddgrug,

Yr wythnos diwethaf daethpwyd o hyd i gar Ms Gowing gerllaw wedi ei losgi.

Roedd Ms Gowing yn filfeddyg yn Yr Wyddgrug ac yn byw ym mhentre New Brighton.

Yn wreiddiol, roedd hi o Birr yn Sir Offaly yng Ngweriniaeth Iwerddon.

Ei chwaer Emma a'i gŵr Shay oedd yn cyfarfod y Prif Arolygydd Dave Roome a'i dîm yn Alltami i ddiolch iddyn nhw am eu gwaith.

Penderfynol

Mae'r arbenigwyr yn chwilio'r safle yn Pinfold Lane â chrib fanwl.

Yn y cyfarfod emosiynol eglurodd yr heddlu wrth y teulu yr hyn oedd yn cael ei wneud cyn i bawb fynd o gwmpas yr ardal.

Ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu yn awyddus i gael gwybod am symudiadau Clive Sharpe a'i gar

"Heddiw fe gawson ni gyfle i gyfarfod rhai o'r arbenigwyr sy'n chwilio am Catherine," meddai'r ddau wedyn.

"Maen nhw'n griw o unigolion penderfynol sy'n gweithio'n galed fel bod modd i ni weld Catherine eto.

"Rydym mor ddiolchgar iddyn nhw am eu hagwedd bositif ac ymrwymiad."

Ychwanegodd fod ymateb y cyhoedd wedi effeithio arnyn nhw'n fawr.

"Diolch yn fawr i bawb," meddai'r ddau.

"Roedd gwybod bod yr eglwys ym Mwcle wedi cynnal gwasanaeth gweddi yn ein helpu ni ...

"Mae'n ddiwrnod pen-blwydd priodas i ni heddiw a Catherine oedd y forwyn.

"Rydym wirioneddol eisiau dod o hyd iddi a mynd â hi adref."

Symudiadau'r ceir

Cafodd Ms Gowing ei gweld ddiwethaf nos Wener Hydref 12 tua 8.40pm yn gadael archfarchnad Asda yn Queensferry.

Mae dyn 46 oed, Clive Sharpe, wedi cael ei gyhuddo o'i llofruddio.

Mae'r heddlu yn ceisio cadarnhau symudiadau car Ms Gowing.

Roedd y Renault Clio wedi ei gofrestru yn Iwerddon, a'r plât cofrestru ydi 00D 99970.

Mae'r heddlu hefyd yn awyddus i wybod mwy am symudiadau car Mr Sharpe, Volvo du S40 a'r plât cofrestru AG58 JHE rhwng Hydref 12 a dydd Llun Hydref 18.

"Cafodd ymweliad Emma a Shay yma ddydd Gwener effaith wirioneddol ar bawb," meddai'r prif arolygydd.

"Mi ddiolchon nhw ni oherwydd ein bod yn benderfynol o ddod o hyd i Catherine ac roedd eu geiriau caredig yn ysbrydoliaeth i ni gyd."

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai gysylltu gyda'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol