Bywyd newydd i'r Hen Goleg yn Aberystwyth?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Brifysgol am weld astudiaeth o bosibiliadau ar gyfer ailddatblygu'r Hen Goleg

Gallai Hen Goleg Aberystwyth gael ei ailddatblygu i fod yn ganolfan ôl-raddedig ac yn gyfleuster i'r gymuned yn y dyfodol.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd tendrau ar gyfer y gwaith o gwblhau astudiaeth dichonoldeb ar gyfer ailddatblygu'r Hen Goleg.

Yn ogystal, bydd yr astudiaeth yn cynnwys eiddo'r Brifysgol yn 1, 9 a 10 Maes Lowri, sy'n cynnwys Neuadd Joseph Parry, a rhif 1 a 2 Rhodfa'r Môr.

Ymhlith y syniadau a gynigwyd y mae datblygu "ardal ddiwylliannol" yn seiliedig ar yr Hen Goleg, Canolfan Ôl-raddedig yn darparu gofod dysgu, addysgu ac astudio, oriel gelf, ac adnoddau darlithio a pherfformio.

'Ffocws cymunedol'

Mae'r astudiaeth ddichonoldeb yn golygu buddsoddiad o £60,000 gyda hanner yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a hanner gan y Brifysgol.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, Yr Athro April McMahon: "Mae ymchwil yn dangos yn gyson bod Prifysgol Aberystwyth yn cael ei chydnabod fel un o'r lleoliadau gorau i astudio ar gyfer israddedigion."

"Rydym eisiau adeiladu ar hynny a datblygu canolfan ôl-raddedig o'r radd flaenaf.

"Rydym eisiau darparu adnodd ar gyfer trigolion ac ymwelwyr yn ogystal â myfyrwyr a staff.

Cafodd y cyhoeddiad groeso gan Huw Lewis, Gweinidog Adfywio Llywodraeth Cymru.

"Mae'r Hen Goleg yn adeilad eiconig yn Aberystwyth ac yn rhan annatod o'r Brifysgol i gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr presennol fel ei gilydd," meddai.

"Gall ei leoliad yng nghanol y dref gynnig canolbwynt i adfywiad yr ardal ac mae'r syniadau posibl a gyflwynwyd yn swnio'n hynod o gyffrous."

Mae'r disgwyl i'r astudiaeth ddichonoldeb terfynol gael ei chyflwyno i'r Brifysgol ym mis Mawrth 2013.

Dechreuodd yr Hen Goleg ei fywyd fel tŷ haf i deulu bonheddig.

Datblygwyd yr adeilad yn gartref cyntaf i Brifysgol Cymru yn 1872 a newidiwyd dipyn arno wedi tân dinistriol yn 1885.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol