Llyfrgelloedd Ynys Môn dan fygythiad?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Aeth 14.8 miliwn i lyfgelloedd yng Nghymru yn 2010-11

Gallai rhai llyfrgelloedd ar ynys Môn gael eu cau yn y tymor hir oherwydd diffyg cyllid, yn ôl adroddiad newydd.

Bydd yn rhaid i wasanaeth llyfrgelloedd y cyngor sir arbed 7% o'i gyllideb o £1miliwn yn ystod pob un o'r tair blynedd nesaf yn ôl yr adroddiad fydd yn cael ei drafod gan Bwyllgor Craffu Addysg yr awdurdod ddydd Gwener.

Dywed y cyngor y dylid arbed arian heb gau llyfrgelloedd ond mae'r adroddiad yn awgrymu efallai y bydd rhaid cau rhai ohonynt yn y tymor hir.

Dywed yr adroddiad y dylai "arbedion gael eu nodi drwy ailddiffinio a thrawsnewid gwasanaethau, nid trwy hufennu cyllidebau na chau gwasanaethau".

Ond yn ôl yr adroddiad bydd yr ymgais i fynd i'r afael â'r gofynion hyn yn golygu lleihau gwasanaethau'n sylweddol gan gynnwys cau nifer o lyfrgelloedd lleol.

Mae'r adroddiad yn annog y pwyllgor i argymell y dylai'r cyngor llawn drafod dyfodol gwasanaethau llyfrgell y sir.

Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: "Fe fyddai'n bechod pe bai'r gwasanaeth gwerthfawr hwn yn lleihau gan gau llyfrgelloedd."

Ymwelodd 14.8 miliwn o bobl lyfrgelloedd yng Nghymru yn 2010-11 - codiad o 1% o'i gymharu â'r flwyddyn cynt yn ôl ystadegau diweddaraf y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol