Arestio dyn wedi ymosodiad rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr ymosodiad tua 3:30am fore Mawrth

Mae dyn 22 oed wedi cael ei arestio mewn cysylltiad ag ymosodiad rhyw ar gampws prifysgol yng Ngheredigion.

Digwyddodd yr ymosodiad ar fenyw 19 oed ar dir Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llanbed yn oriau man fore Mawrth.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod y dyn yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Aberystwyth.

Mae'r heddlu yn dal i apelio ar dystion i gysylltu â nhw.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Steve Davies: "Er gwaetha'r arestiad yma, rwyf yn awyddus o hyd i unrhyw un a welodd dyn o'r disgrifiad yma oedd yn cerdded yn Llanbed yn ystod y nos i gysylltu gan ei bod yn bosib fod ganddynt wybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad."

Cafodd y dyn ei ddisgrifio fel rhwng 5'6" a 5'7" o daldra, o gorff cymedrol a gyda gwallt byr brown. Roedd rhwng 17 a 25 oed, a deellir ei fod yn gwisgo siaced tracwisg a phaneli glas a gwyn arni.

Os gwelodd rhywun y dyn yn Llanbed rhwng 11:30pm ar Hydref 22 a 4:00am ar Hydref 23 mae modd ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.

Straeon perthnasol