Ffrae ynglŷn â safle stondinwyr Caerfyrddin

Heol Goch
Image caption Mae stondinwyr ar Heol Goch bob dydd Mercher a dydd Sadwrn

Mae yna alw am gael symud stondinwyr o un o brif strydoedd Caerfyrddin.

Yn wreiddiol y bwriad oedd lleoli stondinwyr yn Heol Goch fel mesur dros dro tra bod neuadd marchnad newydd yn cael ei chodi.

Cafodd y farchnad newydd ei hagor tair blynedd yn ôl a nawr mae rhai siopau lleol yn dweud fod y stondinau yn rhwystr ac yn effeithio ar eu busnes.

Maen nhw hefyd yn honni bod rhai o'r stondinau yn gwerthu'r math anghywir o nwyddau.

Dywed Matt Davies, cadeirydd Siambr Fasnach Caerfyrddin, ei bod yn amser o bosib i ailfeddwl.

"Dwi ddim yn erbyn y farchnad, ac rwy'n hoffi'r syniad o farchnad awyr agored - ond os yw e'n rhan o'r farchnad yna dyle gael ei lleoli yn y farchnad.

"Doedd neb yn ei herbyn ond maen nhw'n cuddio siopau, ac mae perchnogion y siopau yn talu treth."

Nwyddau

Cafodd marchnad newydd ei chodi fel rhan o gynllun i adnewyddu canol y dref, ond mae nifer o stondinwyr wedi penderfynu aros yn Heol Goch.

Dywedodd Mike Pugh, rheolwr Rhodfa Santes Catrin, fod ganddo bryderon eraill am y sefyllfa.

"Rwy'n hapus gyda'r stondinau yn Heol Goch, ond y nwyddau sy'n fy mhoeni.

"Dylai'r farchnad ddarparu nwyddau ffres lleol.

"Ond yn hytrach mae'r rhan fwyaf o bethau sy'n cael eu gwerthu yn bethau fel DVD's, dillad a bagiau llaw."

Dywed Cyngor Sir Gaerfyrddin fod yna ganiatâd cynllunio gan y stondinwyr i ddefnyddio'r safle ar Heol Goch.

"Ni fyddai yna ddigon o le yn y farchnad dan do pe bai pawb yn mynd yno," meddai Jonathan Fearn, pennaeth eiddo corfforaethol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.