Hwb o £5m

Prentistiaid
Image caption Dywedodd rhai fod y drefn yn 'gymhleth a dryslyd'

Bydd £5 miliwn ar gael i ariannu cynllun prentisiaethau ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed.

Y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert, gyhoeddodd hyn.

Daw'r cyhoeddiad wedi i bwyllgor Aelodau'r Cynulliad ddweud nad oedd y defnydd o brentisiaid yn cael "ei wireddu i'w lawn botensial".

Yn ôl adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes, mae prentisiaethau yn hanfodol ar gyfer datblygu sgiliau a hyfforddi'r gweithlu yng Nghymru.

Ond yn ôl tystiolaeth a gasglwyd ar gyfer yr adroddiad, roedd rhai cyflogwyr yn ystyried eu bod yn gost ychwanegol yn lle'n ased i'r cwmni.

Ac roedd rhai yn eu hystyried yn fodd o gael llafur rhad neu'n gynllun ar gyfer swyddi lle oedd angen bôn braich.

'Hwb i'r economi'

Yn ôl y pwyllgor, roedd nifer o gwmnïau bach neu ganolig yn credu bod cyflogi prentisiaid yn gymhleth a dryslyd.

"Mae prentisiaethau yn arf pwysig i Lywodraeth Cymru wrth geisio hybu'r economi," meddai Nick Ramsay, cadeirydd y pwyllgor.

"Rydym yn credu bod mwy o alw am gynlluniau prentisiaeth ac yn croesawu sefydlu uned arbennig o fewn Llywodraeth Cymru i ddelio gyda phrentisiaethau.

"Ond rydym yn credu bod angen symleiddio system a all fod yn gymhleth."

Mae 20 o argymhellion y pwyllgor yn cynnwys:

  • Annog cwmnïau â chynlluniau prentisiaeth i hyrwyddo a rhoi cyngor i gwmnïau llai ynglŷn â chynlluniau prentisiaeth a hyfforddi;
  • Mynd i'r afael â'r ddelwedd a cheisio hyrwyddo brand prentisiaeth ymhlith pobl ifanc;
  • Sicrhau bod pobl ifanc a'u rheini yn derbyn cyngor amserol ac o safon uchel ynglŷn â phrentisiaethau fel eu bod yn gallu gwneud dewis am yrfa neu addysg.

'Galw mawr'

Dywedodd y dirprwy weinidog: "Bydd y £5 miliwn ychwanegol hwn yn helpu'r bobl ifanc hynny sy'n ei chael hi'n anodd cael swyddi ar hyn o bryd.

"Bydden ni ar ben ein digon pe bai galw mawr am brentisiaethau yng Nghymru.

"Dyna pam rwyf yn herio'r Rhwydwaith Dysgu Seiliedig ar Waith i gydweithio â'r cyflogwyr hynny sydd ddim yn darparu prentisiaethau.

"Rwyf am iddyn nhw wybod beth yw buddiannau prentisiaethau ..."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.