BBC Cymru Fyw

Cwch mewn trafferthion yn y gwynt ger arfordir Môn

Published
Cafodd timau achub eu galw yn ystod y nos i gynorthwyo morwr oedd yn teithio ar ben ei hun ar gwch hwylio 24 troedfedd.
Fe aeth i drafferthion mewn gwyntoedd cryfion oddi ar arfordir Ynys Môn.
Roedd y Moondance 15 milltir i'r gogledd-orllewin o'r arfordir ger Caergybi pan alwodd am gymorth am 10.30pm nos Fercher.
Fe wnaeth y llong Stena Adventurer ateb yr alwad a chynnig cysgod i'r cwch wrth i hofrennydd y llu awyr o'r Fali a bad achub fynd at y cwch i gynnig cymorth.
Cafodd y cwch ei dynnu i Gaergybi pan gychwynnodd suddo am 5.30am yn ôl gwylwyr y glannau.
Aeth bad achub Caergybi i gynorthwyo i symud y cwch i'r llithrfa cyn iddo suddo.
Roedd y dyn, a gafodd ei symud i fad achub yn gynharach, ar ei ffordd i'r Ynysoedd Dedwydd.