Newidiadau i gystadleuaeth Cân i Gymru 2013

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Phil Jones a Gai Toms enillodd y gystadleuaeth yn 2012

Bydd cystadleuaeth Cân i Gymru yn newid y flwyddyn nesa wrth i'r Sîn Roc Gymraeg gael mwy o gefnogaeth a hynny gan y cylchgrawn Selar a BBC Radio Cymru.

Caiff y chwe chyfansoddwr ar y rhestr fer gymorth o £900 i gydweithio gyda chynhyrchydd stiwdio o'u dewis er mwyn cynhyrchu eu cân yn broffesiynol ar gyfer y rownd derfynol.

Fydd yr arian yn y rownd derfynol yn cael ei rannu rhwng mwy o fandiau ac artistiaid yn y gobaith o hybu datblygiad ar draws y diwydiant.

Ar noson y gystadleuaeth ym mis Mawrth 2013 bydd prif wobr o £3,500 yn cael ei chyflwyno i enillydd Cân i Gymru 2013.

Bydd £4,000 pellach yn cael ei rannu rhwng enillwyr pedair o brif wobrau Y Selar a Gwobrau Roc a Phop (RAP) BBC Radio Cymru, £1,000 yr un i enillwyr categori 'Band Byw' a 'Cân y Flwyddyn' Y Selar, ac 'Albwm y Flwyddyn' a 'Band a Ddaeth i Amlygrwydd' gwobrau RAP.

Panel beirniaid

Y bwriad yw ehangu digwyddiad blynyddol Cân i Gymru i fod yn seremoni wobrwyo ar gyfer y Sîn Roc Gymraeg.

Caiff y chwe chân yn y rownd derfynol eu dewis gan banel o bobl yn y maes.

Eleni mae 'na wynebau newydd i'r panel, gydag enillydd Cân i Gymru 2012, Gai Toms; y cerddor a chyflwynydd Y Lle, Griff Lynch yn ymuno a chadeirydd y panel, y cerddor Siôn Llwyd.

Yn cynrychioli Radio Cymru y bydd Lisa Gwilym a Gwilym Dwyfor fydd yn cynrychioli'r Selar.

Dywedodd Gaynor Davies, Comisiynydd Rhaglenni S4C, bod y newidiadau eleni yn rhai cyffrous.

"Fe fyddan nhw'n ymestyn dylanwad y gystadleuaeth y tu hwnt i'r digwyddiad blynyddol gyda chydweithrediad Y Selar a BBC Radio Cymru.

"Y bwriad ydi cefnogi artistiaid sy'n gweithio gydol y flwyddyn ar yr un pryd ag annog caneuon a chyfansoddwyr newydd i drio am wobr flynyddol Cân i Gymru.

"Mae'n braf hefyd cael croesawu wynebau newydd i'r panel rheithgor, a dwi'n siŵr eu bod nhw'r un mor eiddgar â minnau i glywed y caneuon fydd yn cystadlu eleni."

Dywedodd Lowri Davies, Golygydd Rhaglenni Cyffredinol BBC Radio Cymru, bod yr orsaf yn falch iawn o'r cyfle i gydweithio gyda S4C ar ddigwyddiad mor bwysig.

'Cyfle newydd'

"Mae hwn yn gyfle newydd i gerddorion chwarae'n fyw yn un o brif ddigwyddiadau cerddorol y flwyddyn yng Nghymru ac yn rhoi gwerth ychwanegol i Wobrau Roc a Phop Radio Cymru.

"Gan mai un o'r categorïau o'r Gwobrau yw Band a Ddaeth i Amlygrwydd y gobaith yw y bydd hyn yn rhoi hwb ychwanegol i gerddorion ifanc yng Nghymru."

Dywedodd Owain Schiavone, golygydd cylchgrawn Y Selar, mai'r peth pwysicaf i'r Selar ydi cefnogi cerddoriaeth newydd ac artistiaid sy'n weithgar gydol y flwyddyn.

"Mae'r ffaith y bydd S4C drwy Cân i Gymru yn gwobrwyo cerddorion am eu gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn gam cadarnhaol a'r gobaith yw y bydd yn annog mwy o gerddorion i gynhyrchu hyd yn oed mwy o gerddoriaeth er mwyn hybu a chynnal sîn fywiog," meddai.

Y dyddiad cau i gyflwyno cais yng nghystadleuaeth Cân i Gymru 2013 ydi 5.30om Rhagfyr 10.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol