Cyn-filwr yn euog o dreisio rhwng 1949 a 1973

  • Cyhoeddwyd

Cafwyd cyn-filwr yn euog o ymosod yn rhywiol ar bedair merch ifanc yn ne Cymru fwy na 60 mlynedd yn ôl.

Yn Llys y Goron Kingston roedd Reginald Davies, 78 oed, wedi gwadu cyflawni'r troseddau yn Ne Cymru rhwng 1949 ac 1973.

Cafwyd Davies yn euog o ddau gyhuddiad o dreisio plentyn, dau gyhuddiad o geisio treisio, wyth cyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymddygiad anweddus gyda phlentyn.

Roedd yn ddieuog o un cyhuddiad o dreisio plentyn ac un cyhuddiad o geisio treisio.

Y gred yw mai dyma un o'r achosion troseddol hynaf yn hanes y gyfraith yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban a chafodd Davies ei estraddodi o Awstralia fis Medi.

Roedd yn wynebu 13 chyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar blant, gan gynnwys treisio merch dan 12 oed.

'Manteisio ar ddiniweidrwydd'

Yn ystod yr achos honnodd yr erlynydd Hanna Llewellyn-Waters fod y diffynnydd wedi "manteisio ar ddiniweidrwydd" y pedair merch a'u bod nhw'n gorfod byw gyda'r profiad am weddill eu bywydau.

"Fe wnaethoch chi dybio eu bod yn ofni na fyddai unrhyw un yn eu credu ac fe ddywedoch chi y bydden nhw'n colli popeth yr oedden nhw'n ei garu," meddai.

Roedd y diffynnydd wedi dweud fod y pedair merch - na ellir eu henwi am resymau cyfreithiol - yn dweud celwydd.

Cafodd y pensiynwr ei arestio fis Gorffennaf yn ei gartre' yn Wanneroo ar arfordir gorllewinol Awstralia wedi i honiadau ddod i'r amlwg yn y DU yn 2008.

Clywodd y llys ei fod wedi gwasanaethu yn y Peirianwyr Brenhinol a'r Cafalri Brenhinol cyn gadael y fyddin yn 1957.