BBC Cymru Fyw

Cyflwynwyr newydd

Published
image captionKate Crockett, Dylan Jones a Gwenllian Grigg fydd prif gyflwynwyr Post Cyntaf
Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi mwy o newidiadau i'w rhaglenni newyddion ar radio a theledu.
Mae'r newidiadau yn cynnwys lleisiau gwahanol i rai o brif raglenni newyddion BBC Radio Cymru a wyneb newydd i raglen Newyddion ar S4C.
Wedi i Radio Cymru lansio amserlen newydd ddechrau mis Hydref mae 'na gyhoeddiad am newidiadau i raglenni'r Post Cyntaf, Taro'r Post a'r Post Prynhawn.
O Ionawr 21 2013 ymlaen Dylan Jones, Kate Crockett a Gwenllian Grigg fydd prif gyflwynwyr y Post Cyntaf.
Wedi blynyddoedd o godi'n gynnar i gyflwyno'r Post Cyntaf, bydd Garry Owen yn gyfrifol am lywio'r drafodaeth ar bynciau llosg y dydd ar Taro'r Post.
Eisoes mae Gareth Glyn wedi cyhoeddi y bydd yn gadael Post Prynhawn ar ôl 34 blynedd fel cyflwynydd y rhaglen a'i olynydd am bedwar diwrnod bob wythnos fydd Dewi Llwyd.
Nia Thomas fydd yn cyflwyno'r rhaglen bob dydd Gwener a bydd hefyd yn dychwelyd i'w gwaith fel uwch-gynhyrchydd yn yr adran newyddion ac yn cymryd cyfrifoldeb am arwain tîm cynhyrchu'r Post Prynhawn.

O'r cychwyn

Mae Dylan Jones yn llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru fel cyflwynydd presennol Taro'r Post ac Ar y Marc ac mae Kate Crockett ar hyn o bryd yn cyflwyno'r rhaglen gelfyddydol Stiwdio.
image captionBydd Dewi Llwyd yn cyflwyno'r Post Prynhawn ambedwar niwrnod yr wythnos o Fangor
Cyn hynny fe fu hi'n newyddiadurwraig ar raglenni fel Taro Naw a'r Byd ar Bedwar.
Bydd rhaglen y Post Cyntaf yn parhau i gael ei chynhyrchu o Gaerdydd wrth i raglen Post Prynhawn barhau i gael ei chynhyrchu o Fangor.
Mae Dewi Llwyd wedi bod yn rhan o dîm rhaglen Newyddion ers lansio'r rhaglen yn 1982.
Bydd Dewi yn parhau i ymddangos ar S4C fel cyflwynydd Pawb a'i Farn ac yn parhau hefyd i gyflwyno Dewi Llwyd ar y Sul a Hawl i Holi ar Radio Cymru.
"Fel un o'r rhaglenni hynny sy'n gonglfaen i wasanaeth newyddion Radio Cymru, roeddwn i wastad yn gobeithio'n dawel y byddai yna gynnig yn dod rywdro i gyflwyno'r Post Prynhawn," meddai Dewi Llwyd.
'Cyfrwng uniongyrchol'
"Pan ddaeth y cynnig hwnnw, wnes i ddim petruso am eiliad cyn derbyn.
"Ar ôl cael blas aruthrol ar gyflwyno fy rhaglen radio ar foreau Sul, mi fydda i wrth fy modd yn cael cyfle i wneud mwy o waith radio.
"Yn yr oes ddigidol hon mae'n dal i fod yn gyfrwng gwych ac mor uniongyrchol.
"Mae'r Post Prynhawn yn rhaglen bwysig y mae'r gwrandawyr wedi bod yn troi ati'n ffyddlon ers degawdau.
"Ac ar ben hyn oll, wedi'r holl flynyddoedd o gyflwyno Newyddion yng Nghaerdydd, dyma gyfle o'r diwedd imi roi'r gorau i'r teithiau wythnosol i'r brifddinas!"
Mae S4C wedi diolch i Dewi Llwyd am ei "gyfraniad aruthrol i newyddiaduraeth".
Mae Dewi Llwyd yn gadael y rhaglen ar ôl bron i 30 mlynedd fel aelod o'r tîm.
"Mae hyn yn ddiwedd cyfnod i raglen Newyddion ac i S4C," meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C Dafydd Rhys.
"Mae Dewi wedi bod yn un o wynebau mwyaf cyfarwydd ein sianel ers sefydlu S4C bron i 30 mlynedd yn ôl.
"Hoffwn i ddiolch i Dewi am ei gyfraniad aruthrol i newyddiaduraeth ar S4C dros y 30 mlynedd a dymuno'n dda iawn iddo yn ei rôl newydd yn cyflwyno un o brif raglenni newyddion BBC Cymru ar y radio.
"Mae awdurdod a phroffesiynoldeb Dewi wedi bod yn gaffaeliad i S4C - ac rydym yn ofnadwy o falch y bydd yn parhau'n wyneb cyfarwydd i'n cynulleidfaoedd wrth iddo ddal i gyflwyno rhaglen Pawb a'i farn."
O fis Ionawr ymlaen, prif gyflwynwyr Newyddion fydd Rhun ap Iorwerth a Bethan Rhys Roberts.

'Sŵn newydd'

Bydd Bethan yn cyfuno ei rôl newydd gyda'i gwaith presennol yn cyflwyno Good Morning Wales ar Radio Wales.
"Rydym yn hyderus y bydd y newidiadau hyn yn atgyfnerthu gwasanaethau newyddion BBC Cymru ar radio a theledu," meddai Sian Gwynedd, Pennaeth Rhaglenni a Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru.
"Mae'r holl gyflwynwyr yn newyddiadurwyr profiadol sydd wedi ennill eu plwyf a pharch yn y maes.
"Bydd sŵn newydd i newyddion Radio Cymru a dau wyneb cyfarwydd a sefydlog i Newyddion BBC Cymru ar S4C yn rhoi ogwydd ffres i newyddion yr orsaf a'r sianel."
Yn gynharach eleni fe gyhoeddodd Cyfarwydwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies, ei fod am weld cyrhaeddiad gwasanaethau Cymraeg ar-lein y BBC yn fwy na dyblu erbyn 2015, ac mae'r gorfforaeth yn cynnal adolygiad i'r arlwy ar hyn o bryd.
Mae disgwyl i newidiadau gael eu cyflwyno "gyda'r nod o greu gwasanaeth yn y dyfodol sy'n cynnig cynnwys mwy unigryw i gynulleidfaoedd".

Straeon perthnasol

  • Gareth Glyn i roi'r gorau i gyflwyno'r Post Prynhawn