Cwmni pizza: 41 arall i golli eu gwaith yn Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Paramount FoodsFfynhonnell y llun, PARAMOUNT
Disgrifiad o’r llun,
Yn gynharach ym mis Hydref clywodd y staff y byddai 76 o swyddi yn cael eu colli

Mae 41 arall yn colli'u swyddi mewn ffatri gwneud pizzas yn Sir y Fflint.

Bellach mae 118 o swyddi wedi eu colli ers i Paramount Foods ar Lannau Dyfrdwy gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr bythefnos yn ôl.

Mae'r gweinyddwyr yn parhau i geisio dod o hyd i brynwr ond mae'r undeb wedi dweud eu bod yn ofni am ddyfodol 194 o swyddi eraill.

Paramount Foods yw un o brif gynhyrchwyr pizzas y pedair gwlad.

Mae'n cyflogi 312 o bobl ar Lannau Dyfrdwy a 138 ar eu safle yn Salford, Manceinion.

Yn gynharach y mis hwn clywodd staff y byddai 118 o swyddi yn cael eu colli, 76 ar y safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Mae gwaelod y pizzas yn cael eu pobi yn Salford cyn y cam ola ar y safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Colli cytundeb

Collodd y cwmni gytundeb gydag un o'u cyflenwyr mwya' yn ddiweddar, Morrisons.

David Whitehouse a Sarah Bell o Duff & Phelps, Manceinion, yw'r gweinyddwyr ar y cyd.

Dywedodd Mr Whitehouse: "Bu'n rhaid i fwy golli eu swyddi ar safle Glannau Dyfrdwy i sicrhau bod y cwmni'n dal i fasnachu yn y tymor byr wrth inni geisio dod o hyd i brynwr."

Dywedodd Mark Jones, trefnydd rhanbarthol Undeb y Gweithwyr Cyffredinol a Threfol: "Dywedodd y gweinyddwyr yr wythnos diwethaf fod prynwyr posib wedi mynegi diddordeb ...

"Ond ni all y gweinyddwyr redeg ffatri sy'n gwneud colled ac rwy'n poeni y bydd y ffatri'n gorfod cau os na fyddan nhw'n dod o hyd i brynwr cyn bo hir."