Ymweliad Desmond Tutu â Chymru

  • Cyhoeddwyd
Yr Archesgob Desmond TutuFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Archesgob Desmond Tutu wedi bod yng Nghymru o'r blaen

Fe fydd Archesgob Desmond Tutu yn ymweld â Chymru dros y dyddiau nesa'.

Bydd yn cyfarfod mudiadau sydd wedi magu cysylltiadau ag Affrica dros y blynyddoedd diwetha', a hynny ar wahoddiad Llywodraeth Cymru.

Yn 1986 roedd Yr Archesgob yn annerch ffyddloniaid ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.

Fel un o arweinwyr yr ymgyrch gwrth-apartheid yn Ne Affrica roedd yn rhan o ddathliadau penblwydd Cyngor Eglwysi Cymru.

'Carismataidd'

Ychydig flynyddoedd cyn iddo ymweld â Llanelwedd, cafodd y Parchedig Wyn Vittle gyfle i gyfarfod yr Archesgob tra ar ymweliad â De Affrica.

"Mae 'na argraffiadau byw iawn yn aros yn y cof," meddai Mr Vittle a oedd yn Ysgrifennydd Cymorth Cristnogol yng Nghymru ar y pryd.

"Y gŵr carismataidd, y gŵr oedd yn wir broffwyd, nid yn unig yn ei wlad ei hun ond yn fyd-eang.

"O'r 1980au roedd ei ddylanwad mor bellgyrhaeddol.

"Nid yn rhyw broffwyd yn siarad yn yr awyr na rhagfynegi'r dyfodol, ond un oedd yn sylweddoli bod angen hawliau dynol ar bobl De Affrica yn ogystal ag ar unrhyw un lle'r oedd 'na annhegwch neu anghyfiawnder yn y byd."

Cysylltiad ysgol

Yn ystod yr wythnos hon fe fydd Yr Archesgob yn ôl yng Nghymru wedi gwahoddiad gan y Prif Weinidog i ymweld â chynlluniau Cymru o Blaid Affrica - rhaglen gafodd ei sefydlu gan y llywodraeth ym Mae Caerdydd.

Un sy'n rhan o'r cysylltiadau ag Affrica yw Elin Boyle, athrawes yn Ysgol Gyfun Plasmawr, Caerdydd.

"Bu aelod o'r staff allan gyda'r capel i Lesotho i greu cyswllt, a blwyddyn yn ddiweddarach fe es i allan fel athrawes i wneud y cyswllt yn swyddogol," eglurodd.

"Mae 'na athrawes a disgybl wedi bod yma o Lesotho ac mae 'na athrawes arall wedi bod allan yno.

"Dwi wedi bod allan efo criw o'r chweched tua blwyddyn yn ôl yn gwneud gwaith gwirfoddol.

"Mae gwerth i'r cysylltiad o ran y cyfeillgarwch rhyngwladol, y plant yn dysgu am ei gilydd a pharchu pobl o wahanol wledydd."

Fe fydd yr Archesgob Tutu yn ymweld â'r ysgol ddydd Mercher.

"Mae'r cysylltiad wedi creu argraff fawr arna i," meddai Angharad Butler-Rees, un o'r disgyblion.

"Mae plant yr ysgol wedi cael cyfle i ddysgu am fywyd yn Lesotho - yno mae plant yn gorfod talu am addysg."

Dywedodd Rhys Kelly, disgybl arall, eu bod yn dysgu mwy am wledydd eraill drwy gysylltiadau rhyngwladol.

"Dwi'n edrych ymlaen ond yn nerfus i gyfarfod yr Archesgob.

"Efallai y bydd ymweliad yr Archesgob yn ffordd o ddathlu amlddiwylliant yr ysgol."

Fe fydd yr Archesgob yn ymweld â chynlluniau yn Llantrisant a'r Rhondda hefyd.