Ystyried achos treisio yn erbyn pensiynwr

  • Cyhoeddwyd

Mae rheithgor achos cyn-filwr ar gyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar bedair o ferched ifanc yn ne Cymru dros 60 mlynedd yn ôl wedi dechrau ystyried eu dyfarniad.

Mae'r Cymro, Reginald Davies, 78 oed, yn gwadu cyflawni'r troseddau rhwng 1949 ac 1973.

Y gred yw mai dyma un o'r achosion troseddol hynaf yn hanes y gyfraith yn y DU a chafodd y diffynnydd ei estraddodi o Awstralia fis Medi.

Mae'n wynebu 15 cyhuddiad o ymosod yn rhywiol ar blant, gan gynnwys treisio merch dan 12 oed.

Yn Llys y Goron Kingston honnodd Hanna Llewellyn-Waters ar ran yr erlyniad fod y diffynnydd wedi "manteisio ar ddiniweidrwydd" y merched a'u bod nhw'n gorfod byw gyda'r profiad am weddill eu bywydau.

'Colli popeth'

"Fe wnaethoch ddibynnu ar eu hofn na fyddai unrhyw un yn eu credu ac fe ddywedoch chi y bydden nhw'n colli popeth yr oedden nhw'n ei garu," nmeddai.

Roedd y diffynnydd wedi dweud fod y pedair merch - na ellir eu henwi am resymau cyfreithiol - yn dweud celwydd.

Cafodd y pensiynwr ei arestio fis Gorffennaf yn ei gartre' yn Wanneroo ar arfordir gorllewinol Awstralia wedi i honiadau ddod i'r amlwg yn y DU yn 2008.

Mae'n gwadu tri chyhuddiad o dreisio plentyn, tri chyhuddiad o geisio treisio, wyth cyhuddiad o ymosod yn anweddus ac un cyhuddiad o ymddygiad anweddus gyda phlentyn.

Clywodd y llys ei fod wedi gwasanaethu yn y Peirianwyr Brenhinol a'r Cafalri Brenhinol cyn gadael y fyddin yn 1957.