BBC Cymru Fyw

Dyn yn ymddangos gerbon Llys y Goron ar gyhuddiad o lofruddio milfeddyg

Published
image copyrightNorth Wales Police
image captionMae'r heddlu yn dal i chwilio am Catherine Gowing
Mae'r dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio Catherine Gowing wedi ymddangos gerbron Llys y Goron Caernarfon.
Fe ymddangosodd Clive Sharp, 46 oed o Fethesda, drwy gyswllt fideo o garchar Altcourse ar Lannau Mersi.
Fe siaradodd ar bedwar achlysur i gadarnhau ei enw a'r ffaith ei fod yn deall beth oedd yn digwydd yn y llys.
Roedd yn gwisgo dillad carchar melyn a gwyrdd.
Fe barodd y gwrandawiad 10 munud.
Roedd chwaer Catherine, Emma Maguire, a'i gŵr yn gwylio yn y llys.
Dywedodd y barnwr Merfyn Hughes y byddai'r achos yn cael ei ohirio tan Ionawr 7, pan fydd cyfle i'r diffynnydd gyflwyno ple.
Ni wnaed cais am fechnïaeth.
Does dim penderfyniad wedi ei wneud ynglŷn â lle bydd yr achos yn cael ei gynnal.
Mae'r heddlu yn parhau i chwilio am Ms Gowing, a oedd yn gweithio fel milfeddyg ac yn byw yn New Brighton ger Yr Wyddgrug.
Fe'i gwelwyd am y tro olaf yn archfarchnad Asda yn Queensferry ar Hydref 12.
Cafwyd hyd i'w char wedi ei losgi ger hen chwarel yn agos i'w chartref ddydd Gwener diwetha'.

Straeon perthnasol

  • Cyhuddo dyn o lofruddio Catherine Gowing